Na bicykloch za bocianmi

nedeľa, 2.júna 2013

Na prvú júnovu nedeľu sme naplánovali cyklovýlet do neďalekého rakúskeho mesta Marchegg. Našim cieľom bola najväčšia stromová kolónia bocianov bielych (Ciconia ciconia) v strednej Európe. Okrem milovníkov prírody a pozorovania vtáctva prejavili svoj záujem aj priaznivci inej outdoorovej aktivity, známej ako geocaching. Ako sa neskôr ukázalo, tvorili väčšinu účastníkov.

Predpoveď počasia na víkend vôbec nevyzerala priaznivo a každú chvíľu sa menila. Tí, ktorí použili na dopravu do Devínskej Novej Vsi auto alebo autobus, sa dažďu vyhli úplne. Pod zamračenou oblohou sa skupina 13 cyklistov vydala cez cyklomost ponad rieku Moravu. Prvá zastávka bola už na moste, kde sme si pozreli hniezdo miestneho bocianieho páru, ktoré je postavené na umelej podložke na stĺpe. Krátko na to sme opäť zastavili na hrádzi smerom do Schlosshofu, kde nám nad hlavou preleteli haja červená (Milvus milvus) a bocian biely. Počas ďalšej zastávky sme pozorovali samicu kane močiarnej (Circus aeruginosus), ktorá zalietavala s vetvičkami do trstiny. Bol to neklamný znak hniezdenia. Nasledoval dlhší úsek šlapania do pedálov až do mesta Marchegg. Za hrádzou pri kaštieli sa nachádza najväčšia kolónia bocianov bielych v strednej Európe. Na starých stromoch v záplavovom území rieky Moravy ich hniezdi niekoľko desiatok párov. Stúpajúca Morava čiastočne zaplavila prístupový chodník k pozorovacej veži. Za miesto pozorovania sme teda zvolili miesto na suchu. Niektorí odvážnejší sa rozhodli nízku vodu prebrodiť. Odmenou im bol pohľad na hniezda z menšej vzdialenosti, nebojácna strnádka obyčajná (Emberiza citrinella), ktorá bola na dosah ruky, no najmä krátke pozorovanie orliaka morského (Haliaeetus albicilla), ktorý vyletel z lužného lesa iba 20 metrov od pozorovacej veže. Z brehu zaplavenej lúky, na ktorom rástli kosatec žltý (Iris pseudacorus) a bleduľa letná (Leucojum aestivum), sme pozorovali bocianie páry ako sa starali o svoje potomstvo. V niektorých hniezdach bolo i po 4 mláďatá v prachovom perí s čiernymi krátkymi zobáčikmi. Počas zastavenia pri kolónii nám nad hlavami niekoľkokrát preletela volavka popolavá (Ardea cinerea) a zakrúžil včelár lesný (Pernis apivorus). Ďalej sme pokračovali k rieke Morave, kde sme si urobili spoločnú fotografiu pri pamätníku. Pozorovali sme krúžiace bociany biele a podarilo sa nám zahliadnuť vo výške aj bociana čierneho (Ciconia nigra). Tí šťastnejší videli nad hladinou rieky preletieť rybárika riečneho (Alcedo atthis). Naše ďalšie zastavenie bolo pri lokalite Breitensee, kde sme pozorovali niekoľko labutí veľkých (Cygnus olor), loviace beluše veľké (Egretta alba) a pospávajúci pár husí divých (Anser anser). Nasledoval presun po poľných cestách späť k zámku Schlosshof. V malom poraste trstiny pri úzkom kanáli sme začuli spev dvoch trsteniarikov. Z trstiny spieval trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus) a z vedľajšieho kríku trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris). Pod železničným viaduktom si „cacheri“ našli ďalšie svoje poklady a my ostatní sme zatiaľ pozorovali zajace a líšku.

Približne 6 hodín trvajúci cyklovýlet nám priniesol mnoho krásnych pozorovaní. Hlavnými hrdinami boli starostlivé bociany, ktoré sa starali o svoje mláďatá. Účastníci cyklovýletu si odniesli mnoho zaujímavých poznatkov. Počasie k nám bolo priaznivé a stúpajúca hladina rieky Moravy nám dovolila tento výlet uskutočniť (v pondelok už boli niektoré lokality beznádejne zaplavené).

Zoznam pozorovaných vtáčích druhov:

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
bocian čierny (Ciconia nigra)
bocian biely (Ciconia ciconia)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
včelár lesný (Pernis apivorus)
haja červená (Milvus milvus)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
lyska čierna (Fulica atra)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
rybár riečny (Sterna hirundo)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
dážďovník obyčajný (Apus apus)
rybárik riečny (Alcedo atthis)
včelárik zlatý (Merops apiaster)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
žlna zelená (Picus viridis)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
brehuľa hnedá (Riparia riparia)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum / Delichon urbica)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
trsteniarik obyčajný (Acrocephalus palustris)
sedmohlások obyčajný (Hippolais icterina)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Comments are closed.