Pracovný výlet na Hortobágy

Uprostred prvého septembrového týždňa sme navštívili Národný Park Hortobágy. Našim cieľom bolo zabezpečiť niekoľko záležitostí pre náš októbrový zájazd zameraný na pozorovanie migrujúcich žeriavov popolavých. Navštívili sme moderné ekocentrum na jazere Tisa (tak naši južní susedia nazývajú rozsiahle vodné nádrže vybudované na rieke Tisa na hranici národného parku), ochutnali miestne špeciality a pokiaľ nám čas dovolil tak sme sa venovali aj pozorovaniu vtáctva. Bol to dlhý, náročný deň, no plný príjemných chvíľ. Posúďte sami:

Lake Tisza Ecocenter / Ekocentrum pri jazere Tisa

Lake Tisza Ecocenter / Ekocentrum pri jazere Tisa

Našou prvou zastávkou bolo ekocentrum v mestečku Poroszló. Zameriava sa na miestnu faunu – od rýb, obojživelníkov a plazov, cez vtáky až po cicavce.

Native fauna exposition / Expozícia domácej fauny

Native fauna exposition / Expozícia domácej fauny

Na prízemí ekocentra sa nachádza expozícia plazov a obojživelníkov žijúcich v tejto oblasti.

aquarium in ecocenter / akvárium v ekocentre

Aquarium in ecocenter / Akvárium v ekocentre

V suteréne sme si prezreli jedinečné akvárium s miestnymi rybami. Najviac nás zaujala najväčšia nádrž, popod ktorú môžu návštevníci prejsť priehľadným tunelom. Ku každému druhu ryby bol k dispozícii popis s fotografiou v maďarčine aj angličtine.

European Sturgeon (Huso huso) vyza veľká

European Sturgeon (Huso huso) vyza veľká

V nádržiach nechýba ani kedysi aj u nás hojná vyza veľká, najväčšia sladkovodná ryba na svete. Žiaľ jej cestu hore prúdom Dunaja zmarila výstavba hrádzí elektrární.

On the tower of the ecocenter / Na veži ekocentra

On the tower of the ecocenter / Na veži ekocentra

Z akvária sme sa vybrali o niekoľko poschodí vyššie na vežu, ktorá ponúka panoramatický výhľad do okolia.

View on Lake Tisza / Výhľad na jazero Tisa

View on Lake Tisza / Výhľad na jazero Tisa

Nás zaujímalo najmä jazero, na ktorom sa nachádza vyvýšený chodník na drevených koloch určený najmä pre pozorovanie vtáctva. Chodník nie je spojený s brehom a preplavia vás na neho zamestnanci ekocentra motorovými člnmi.

Squacco Heron (Ardeola ralloides) čaplička vlasatá

Squacco Heron (Ardeola ralloides) čaplička vlasatá

Na kanáloch len niekoľko metrov od budovy ekocentra sa skrývali vzácne druhy volaviek. Okrem čapličky vlasatej a volavky purpurovej (na fotkách) sme videli aj chavkoša nočného.

Osprey (Pandion haliaetus) kršiak rybár

Osprey (Pandion haliaetus) kršiak rybár

Nad hlavami nám okrem krúžiacich bocianov bielych preletel aj kršiak rybár, ktorý v tomto období migruje na juh.

Water taxi / Vodný taxík

Water taxi / Vodný taxík

Člny premávali každú chvíľu, podľa potreby návštevníkov (v pozadí veža ekocentra).

Sightseeing wooden path / Vyhliadkový drevený chodník

Sightseeing wooden path / Vyhliadkový drevený chodník

Chodník vedie nad hladinou jazera. Striedajú sa otvorené časti i úseky s trstinou po oboch stranách.

Sightseeing wooden path / Vyhliadkový drevený chodník

Sightseeing wooden path / Vyhliadkový drevený chodník

V letnom období sa tu istotne ukrýva mnoho spevavcov. My sme začuli a neskôr aj zahliadli aspoň fúzatky trstinové (Panurus biarmicus).

Birdwatching hide / Kryt na pozorovanie vtáctva

Birdwatching hide / Kryt na pozorovanie vtáctva

Drevený chodník vás privedie ku dvom dreveným krytom a pozorovacej veži.

Quiet corners of Lake Tisza / Tiché zákutia na jazere Tisa

Quiet corners of Lake Tisza / Tiché zákutia na jazere Tisa

Pohľad z pozorovacej veže na jazere.

Resting birds / Oddychujúce vtáctvo

Resting birds / Oddychujúce vtáctvo

Z krytov sa dalo pozorovať viacero druhov vtáctva. Na týchto suchých konároch oddychovali čajky smejivé (Larus ridibundus) a rybáre riečne (Sterna hirundo). V pozadí volavka popolavá (Ardea cinerea).

Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus) kormorán malý

Pygmy Cormorant (Microcarbo pygmeus) kormorán malý

Kormorán malý nám pózoval zopár minút.

Ferruginous Duck (Aythya nyroca) chochlačka bielooká

Ferruginous Duck (Aythya nyroca) chochlačka bielooká

Na hladine jazera pokrytej vodnými rastlinami sa kŕmila vzácna chochlačka bielooká.

Little Crake (Porzana parva) chriašť malý

Little Crake (Porzana parva) chriašť malý

Podarilo sa nám objaviť štyri chriašte malé. Pre troch z nás to bolo prvé pozorovanie tohto druhu v živote.

Dragonfly / Vážka

Dragonfly / Vážka

Jazero Tisa je domovom mnohých druhov hmyzu. Počas nášho pobytu medzi trstinami nás obletovali najmä vážky.

Na ceste do informačného centra národného parku sme zastavili v puste.

Red-footed Falcon (Falco vespertinus) sokol kobcovitý

Red-footed Falcon (Falco vespertinus) sokol kobcovitý

Zastavenie sa vyplatilo, v blízkom okolí sa nám podarilo pozorovať približne 40 jedincov tohto u nás veľmi vzácneho dravca.

Late lunch at local road inn / Neskorý obed v csárde

Late lunch at local road inn / Neskorý obed v csárde

Pred zájazdom bolo treba vyskúšať aj miestnu kuchyňu. Debrecínska plnená kapusta vyzerala skvele.

It's done... / Zjedené...

It’s done… / Zjedené…

A chutila tak isto!

Hortobágy pancakes / Hortobáďska palacinka

Hortobágy pancakes / Hortobáďska palacinka

Ochutnali sme aj Hortobáďsku palacinku, ktorá by mala byť súčasťou spoločného menu aj počas nášho októbrového zájazdu. Na rozdiel od sladkých palaciniek, na ktoré sme zvyknutí u nás doma je táto plnená hovädzím mäsom.

Somlói galuska / alebo v siedmom nebi

Somlói galuska / alebo v siedmom nebi

Niektorí z nás neodolali dezertu.

Po jedle nám dobre padla krátka vychádzka, počas ktorej sme boli overiť miesta, kam sa vydáme v okróbri. Na malom jazierku sme medzi inými objavili aj močiarnicu mekotavú (Gallinago gallinago) a kačicu chrapku (Anas crecca).

Zoznam pozorovaných druhov:
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica chrapka (Anas crecca)
chochlačka bielooká (Aythya nyroca)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
čaplička vlasatá (Ardeola ralloides)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
volavka purpurová (Ardea purpurea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
kršiak rybár (Pandion haliaetus)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol kobcovitý (Falco vespertinus)
sokol lastovičiar (Falco subbuteo)
chriašť malý (Porzana parva)
sliepočka vodná (Gallinula chloropus)
lyska čierna (Fulica atra)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
kalužiak močiarny (Tringa glareola)
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos / Tringa hypoleucos)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
rybár riečny (Sterna hirundo)
čorík bahenný (Chlidonias hybrida)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
ďateľ neurčený do druhu (Dendrocopos sp.)
straka obyčajná (Pica pica)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka obyčajná (Delichon urbicum / Delichon urbica)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
vrabec domový (Passer domesticus)
trasochvost horský (Motacilla cinerea)
trasochvost biely (Motacilla alba)

Comments are closed.