Vtáctvo parkov Bratislavy

Počas nedeľnej vychádzky v centre Bratislavy sme navštívili Sad Janka Kráľa, Ondrejský cintorín a Medickú záhradu. Hneď na začiatok nám zapózoval na budove Incheby sokol sťahovavý. Po stromoch sa šplhali ďateľ veľký, ďateľ prostredný či niekoľko brhlíkov. Svojím charakteristickým hlasom sa nám ozvala žlna zelená. Mali sme možnosť pozorovať viacero krkavcovitých vtákov: vrany popolavé a jednu vranu čiernu, kavky, straky, pri Starom moste nám preletli dve sojky. Na Ondrejskom cintoríne sme mali možnosť vidieť dvoch drozdov plavých, niekoľko žltochvostov, zelienok či červienok. Najzaujímavejšími boli asi dva spievajúce kolibiariky čipčavé. Celkovo sme zaznamenali 26 druhov vtákov a jednu veveričku.

Zoznam pozorovaných druhov:

kačica divá (Anas platyrhynchos)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
ďateľ prostredný (Dendrocopos medius / Picoides medius)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
žlna zelená (Picus viridis)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
vrana čierna (Corvus corone)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrabec domový (Passer domesticus)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)

Comments are closed.