Zaujímavé vtáky nájdete aj na sídlisku

nedeľa, 3. november 2013

Našim nedeľným cieľom bola Petržalka, najväčšie bratislavské sídlisko. Pôvodne sa tu nachádzali ramená Dunaja obklopené lužným lesmi. Kanál Chorvátskeho ramena je jedným z pozostatkov pôvodných ramien. Počas výstavby sídliska vzniklo niekoľko štrkovísk. Dnes slúžia najmä na rekreačné účely ale aj ako útočisko pre rôzne druhy vtáctva. Snažili sme sa preskúmať tieto zelené zóny, ktoré sa často nachádzajú v bezprostrednej blízkosti panelákov či rušných ciest.

Vychádzku sme začali pri Chorvátskom ramene. Na kríkoch pozdĺž kanála sme videli sýkorky veľké a belasé (Parus major, Parus caeruleus). Z náprotivného brehu sa nám ozvala červienka (Erithacus rubecula), ktorú sme zakrátko zahliadli aj v ďalekohľadoch. Za chvíľu sme dokráčali ku Veľkému Draždiaku, štrkovisku, ktoré vzniklo počas výstavby panelákov. Na hladine plávalo niekoľko desiatok labutí veľkých(Cygnus olor), lysiek čiernych (Fulica atra) a čajok smejivých (Chroicocephalus ridibundus). Dve labute mali na nohách aj kovové krúžky. Po ich odčítaní sme zistili, že sa jedná o miestne jedince. Zaujala nás aj lyska, ktorej perie prejavovalo prvky leucizmu. Porozprávali sme si o tom, že jazero Veľký Draždiak využíva viacero druhov vtáctva aj ako migračnú zastávku. V zápätí sme uprostred jazera zbadali na hladine vtáka o veľkosti kormorána. Na naše veľké potešenie to bola potáplica stredná (Gavia arctica). Väčšina účastníkov vychádzky videla tohto severského vtáka po prvý krát v živote. Intenzívne si čistila perie a tak sme si mohli dosýta vychutnať pohľady na potáplicu. Presvedčili sme sa, že aj keď sme iba pár desiatok metrov od panelákov, tak sa dajú objaviť zaujímavé druhy.

Následne sme sa presunuli smerom k lužnému lesu, ktorý sa nachádza medzi Veľkým a Malým Draždiakom. Podarilo sa nám zahliadnuť ďatla prostredného a veľkého (Dendrocopos medius, Dendrocopos major). K nim sa pridala ešte ozývajúca sa žlna zelená (Picus viridis). Po stromoch liezli dve veverice obyčajné (Sciurus vulgaris). Ďalšiu príležitosť na zastavenie nám dal kôrovník (Certhia familiaris), ktorý pristál na strome len pár metrov od nás. Na štrkovisko Malý Draždiak sme nezahliadli žiadného vtáka ale dúfali sme, že niečo objavíme na malej mokradi hneď vedľa. Zvyčajne sa tam dajú pozorovať potápky malé, sliepočky vodné či volavky. Tentoraz sme tam našli lysku, pár labutí a krásne nám zapózoval pestrofarebný rybárik riečny (Alcedo atthis). Z porastu tŕstia, ktorý obklopuje túto mokraď, sme začuli orieška obyčajného (Troglodytes troglodytes). Napriek svojmu divokému rázu sa táto mokraď nachádza len necelých 50 metrov od frekventovanej cesty.

V priebehu vychádzky padlo iba zopár dažďových kvapiek, na naše šťastie sa rozpršalo až neskôr. Podarilo sa nám pozorovať nezvyčajnú potáplicu strednú a pestrofarebného rybárika riečneho. Najviac potešilo asi zistenie, že aj rušná mestská časť môže ukrývať pekné prírodné zákutia s mnohými zaujímavými druhmi vtáctva

Zoznam pozorovaných druhov:

labuť veľká (Cygnus olor)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
potáplica stredná (Gavia arctica)
lyska čierna (Fulica atra)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
holub divý (Columba livia)
rybárik riečny (Alcedo atthis)
ďateľ prostredný (Dendrocopos medius / Picoides medius)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
žlna zelená (Picus viridis)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
straka obyčajná (Pica pica)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)
drozd čierny (Turdus merula)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
vrabec domový (Passer domesticus)

Comments are closed.