Vychádzka na Hrušovskú zdrž vo februárovom nečase

nedeľa, 2. februára 2014

Po sobotňajšom sčítaní orliakov morských, na ktorom sme sa v nepríjemnom chlade a vetre zúčastnili, nás nedeľa presvedčila, že nám zima neukázala všetko. Na prehradení Dunaja v Čunove nás privítali cesty a chodníky pokryté ľadom. K tomu sa pridal dážď, ktorý primŕzal na všetky povrchy. Napriek tomuto nečasu nás potešil vysoký počet účastníkov, ako aj viaceré nové tváre medzi nimi. Najprv sme sa prešli, alebo lepšie povedané prešmýkali, k plavebnej dráhe pri galérii moderného umenia. Na vetrom rozčerenej hladine sme pozorovali pospávajúce potápače veľké (Mergus merganser). Okrem nich sme objavili niekoľko jedincov hlaholiek severských (Bucephala clangula) či potápajúce sa potápky chochlaté (Podiceps cristatus). Medzitým sme si porozprávali o význame lokality pre zimovanie mnohých druhov vodného vtáctva, ako aj o úskaliach ochrany prírody v tomto území. Pri presune k prístavisku Modrá čajka niektorí z nás zahliadli orliaka morského (Haliaeetus albicilla) ako sedí na plytčine pod prehradením Dunaja. Napriek väčšej vzdialenosti si ho každý z účastníkov mohol dobre pozrieť v monokulárnych ďalekohľadoch. Následne sme sa pristavili pri kŕdliku, v ktorom boli chochlačky sivé (Aythya ferina) a chochlačky vrkočaté (Aythya fuligula) – najpočetnejší zimujúci hostia zo severu Európy. V silnejúcom mrznúcom daždi sme zazreli niekoľko kačíc divých (Anas platyrhynchos) a trojicu lysiek čiernych (Fulica atra). Nad hlavami nám preleteli kormorány veľké (Phalacrocorax carbo) a volavka popolavá (Ardea cinerea), na ktorej sme mohli pozorovať rôzne detaily operenia aj voľným okom. Pri pohľade pod prehradenie sme zistili, že na plytčine nesedí jeden orliak, ale rovno dva jedince. Jeden z nich bol dospelý s bielym chvostom, druhý z nich, paradoxne mohutnejší, bol mladý vták. V ich spoločnosti sa pohybovala vrana popolavá (Corvus cornix) a veľká čajka (Larus sp.). To nám umožnilo porovnať si ich a uvedomiť si majestátnu veľkosť tohto nášho dravca s najväčším rozpätím krídel (až 250 cm). Vzhľadom na zhoršujúce sa poveternostné podmienky sme sa rozhodli vychádzku skrátiť. Záujemcom o našu celoročnú pečiatkovaciu súťaž sme rozdali kartičky s prvými pečiatkami. Vychádzku sme zakončili krátkym posedením na teplom čaji v Čunove. Veríme, že milovníkov prírody neodradilo zlé počasie a radi ich privítame na našich ďalších akciách. Najbližšie už v nedeľu 2. marca pri vychádzke za dravcami na Devínske jazero.


Zoznam pozorovaných druhov:
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica diva (Anas platyrhynchos)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
hlaholka severská (Bucephala clangula)
potápač veľký (Mergus merganser)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
lyska čierna (Fulica atra)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus)
bližšie neurčená veľká čajka (Larus cachinnans/michahellis)
holub domový (Columba livia f. domestica)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
vrana popolavá (Corvus cornix)

Comments are closed.