Slnečná nedeľa pri rieke Morava

nedeľa, 2. marca, 2014

V nádherné slnečné nedeľné ráno sme sa vybrali na Devínske jazero. Devínske jazero nie je jazerom v pravom slova zmysle, je to záplavová oblasť, kam sa rieka Morava, alebo Dunaj vylieva počas záplav. Práve tu je najväčší súvislý komplex druhovo bohatých zaplavovaných lúk na Slovensku. V záhradkárskej osade sme si vrabce domové (Passer domesticus) príliš nevšímali, viac nás zaujal hlas pŕhľaviara čiernohlavého (Saxicola rubicola), ktorého sme si pozreli aj cez monokulár. Práve tento druh patrí medzi prvé jarné vtáky, ktoré sa k nám po zime vracajú. Ponad rieku sme videli prelietať kormorány a husi. Ako sme pokračovali ďalej, začuli sme známy hlas strnádky obyčajnej (Emberiza citrinella) a zelienky obyčajnej (Chloris chloris). Z lesíka pri ceste sa ozývala sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus), ktorú sme mali možnosť dobre pozorovať aj voľným okom. Tu k nám priletel i ďateľ malý (Dendrocopos minor), za ktorým sa na stromoch kŕmili stehlíky obyčajné (Carduelis carduelis). Z pozadia sa ozývala sýkorka veľká (Parus major) so svojím známym: „Ci-ci trn, ci-ci trn“. Počuli sme aj pinky obyčajné (Fringilla coelebs). Práve spev vtákov nám pripomenul, že jar je už naozaj skoro tu. Naháňajúce sa krkavce čierne (Corvus corax) nám pekne brázdili oblohu nad našimi hlavami.

Pri vojenskom objekte sa na nás usmialo šťastie a mali sme možnosť prvý krát pozorovať haju červenú (Milvus milvus). Spomedzi dravcov iba haje majú vykrojený chvost, vďaka ktorému sa dajú ľahko odlíšiť od ostatných dravcov. Haja nám lietala nad hlavami spolu s myšiakom hôrnym (Buteo buteo), a tak sme si mohli pozrieť rozdiely medzi ich chvostami. Práve územie okolo rieky Morava je jedno z mála, kde u nás môžete tohto dravca vidieť. Na riečke Malina plávali labute veľké (Cygnus olor) a na okolitých stromoch boli škorce obyčajné (Sturnus vulgaris) a drozdy čvíkotavé (Turdus pilaris). Na trstine neďaleko riečky sa objavili strnádky trstinové (Emberiza schoeniclus). Navonok prázdne bocianie hniezdo využívali vrabce poľné (Passer montanus). Vo vode za bocianím hniezdom sa ponárali lysky čierne (Fulica atra). Celý deň nám nádherne svietilo slnko. Ponad naše hlavy letelo niekoľko väčších kŕdľov čajok smejivých (Chroicocephalus ridibundus) a objavili sa už aj kŕdle cíbikov chochlatých (Vanellus vanellus), ktoré tiež patria medzi prvé jarné migranty. Po chvíli si jeden z účastníkov vychádzky všimol vo veľkej výške plachtiť ďalšieho dravca, bol ním majestátny orol kráľovský (Aquila heliaca). Nakoniec sa objavil aj druhý, do ktorého dobiedzali vrany popolavé (Corvus cornix), a tak sme si pekne porovnali rozdielnu veľkosť medzi týmito druhmi.

Pri rieke Morava sme v brehovom poraste zazreli orieška obyčajného (Troglodytes troglodytes), brhlíka obyčajného (Sitta europaea) a kôrovníka dlhoprstého (Certhia familiaris). Tí, ktorí ostali na cyklistickom chodníku, zazreli aj preletujúceho jastraba veľkého (Accipiter gentilis). Ani sme sa nenazdali a už sme sa museli otočiť a ísť na vlak. Pri spiatočnej ceste nás ešte potešili volavky popolavé (Ardea cinerea) a väčší kŕdeľ beluší veľkých. Tak sa nám úspešne skončila prvá marcová nedeľa tohto roku. Cieľom tejto vychádzky boli dravce, z ktorých sme zaznamenali päť druhov. Najbližšie sa pri príležitosti svetového dňa vtáctva (1. apríl) vyberieme za prvými lastovičkami – 29. marec cyklovýlet a 30. marca vychádzka. 5. apríla 2014 nás čaká cyklovýlet do Biskupických luhov a 6. apríla 2014 vychádzka za prvými jarnými kvetmi na Devínsku kobylu.

Zoznam pozorovaných druhov (51):

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus siatinná (Anser fabalis)
hus divá (Anser anser)
hus bieločelá (Anser albifrons)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica chrapka (Anas crecca)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
haja červená (Milvus milvus)
kaňa sivá (Circus cyaneus)
jastrab veľký (Accipiter gentilis)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
lyska čierna (Fulica atra)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
ďateľ malý (Dendrocopos minor / Picoides minor)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
žlna zelená (Picus viridis)
straka obyčajná (Pica pica)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
krkavec čierny (Corvus corax)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd čvíkota (Turdus pilaris)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
ľabtuška lúčna (Anthus pratensis)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
hýľ obyčajný (Pyrrhula pyrrhula)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Comments are closed.