Druhé jarné kvety

nedeľa, 6. apríla 2014

Mimoriadne teplá zima tento rok spôsobila, že príroda sa začala prebúdzať oveľa skôr. Prvé kvety tak vykvitli už začiatkom marca. Aby sme ich stihli, naplánovali sme jednu vychádzku navyše, v skoršom termíne. Počas našej pôvodne plánovanej vychádzky začiatkom apríla sme teda mali možnosť vidieť nielen už odkvitajúce prvé jarné druhy, ale už aj druhy kvitnúce neskôr.

Stretli sme sa v Devínskej Novej Vsi, odkiaľ sme vyrazili na Sandberg. Povedali sme si zopár slov o paleontologickom význame lokality, zašli sa pozrieť na spadnutú stenu, kde sa kedysi ťažilo, ukázali sme si, kde hniezdia včeláriky keď doletia z Afriky a potom sme sa venovali už len rastlinkám (a jaštericiam zeleným).

Najprv sme si pozreli „čarodejné“ kruhy kosatcov nízkych (Iris pumila).  Potom sme sa vydali na lúky porastené hlaváčikmi jarnými (Adonis vernalis), modricami (Muscari sp.), zimozeleňou bylinnou (Vinca herbacea), hadamorom rakúskym (Scorzonera austriaca) a našli sme aj prvé gulôčky srdcovolisté (Globularia cordifolia). Ako sme neskôr mali možnosť vidieť, v tomto období ich kvitlo na Kobyle naozaj veľké množstvo.

Potom sme východnou stranou vystúpali nad Sandberg a pustili sa po žltej značke smerom do Devína. Na zatienených miestach v lese sme ešte videli posledné kvitnúce pečeňovníky trojlaločné (Hepatica nobilis). Tie bez kvetov sa dali ľahko spoznať podľa typických trojlaločných listov, z ktorých je odvodený aj názov tejto rastlinky. Hore na otvorených lúkach sme videli poniklece lúčne (Pulsatilla pratensis). Polovica z nich už bola odkivtnutá, a tak sme si okrem kvetov mohli pozrieť a popísať aj nápadné páperisté súplodia. Zo skôr kvitnúcich poniklecov veľkokvetých (Pulsatilla grandis) sme mohli pozorovať už len tie. Povrch pôdy v lesnej časti našej cesty bol pred dvoma týždňami posiaty bielo a fialovo kvitnúcimi chochlačkami (Corydalis sp.). Dnes sme ich našli kvitnúť už len zopár. Naopak pribudli žlté kvety veternice iskerníkovitej (Anemone ranunculoides) a dvojfarebné kvety hrachora jarného (Lathyrus vernus). Cestou sme videli fialky (Viola sp.), prvosienky (Primula sp.) a pľúcnik (Pulmonaria sp.). Na mnohých miestach kvitla pomerne bežná rastlina cesnačka lekárska (Alliaria petiolata). Na mnohých miestach sa v tesnej blízkosti chodníka vyhrievali jašterice zelené. Vždy sme sa pri nich zastavili a väčšina účastníkov si ich aj odfotografovala, kým stihli bleskovo zabehnúť pod rastlinstvo. Posldný krásne vyfarbený samček s tyrkysovým hrdlom si však našu pozornosť priam užíval a nechal sa obdivovať a odfotografovať asi každým členom našej skupinky. Našu cestu sme ukončili príjemným posedením pod hradom Devín.

Zoznam pozorovaných kvitnúcich rastlín:
fialka (Viola sp.)
chochlačka (Corydalis sp.)
zubovník šupinatý (Lathraea squamaria)
veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides)
modrica (Muscari sp)
hlaváčik jarný (Adonis vernalis)
poniklec lúčny (Pulsatilla pratensis)
pľúcnik (Pulmonaria sp.)
pečeňovník trojlaločný (Hepatica nobilis)
kosatec nízky (Iris pumila)
hluchavka purpurová (Lamium purpureum)
prvosienka jarná (Primula veris), ľudovo petrklíč
hrachor jarný (Lathyrus vernus)
púpava lekárska (Taraxacum officinale)
guľôčka srdcovolistá (Globularia cordifolia)
bažanka trváca (Mercurialis perennis)
cesnačka lekárska (Alliaria petiolata)
kamienka modropurpurová (Lithospermum purpureo-coeruleum)
hadomor rakúsky (Scorzonera austriaca)
mliečnik chvojkový (Euphorbia cyparissias)
šalvia lúčna (Salvia pratensis)
krvavec menší (Sanguisorba minor)
zimozeleň bylinná (Vinca herbacea)

Comments are closed.