Fascinujúci tok dropa veľkého

sobota, 12. apríl 2014

Drop veľký (Otis tarda) najväčší a najťažší lietajúci vták Európy bol cieľom nášho ďalšieho zájazdu. Tento majestátny kráľ stepí bol v minulosti bežným aj na Slovensku. V rokoch 1890 – 1900 bolo na Slovensku odhadovaných ešte 2400 jedincov. V roku 1956 to bolo 1165 jedincov, ale už v roku 1973 len 410 – 693 jedincov. Početnosť hniezdnej populácie koncom 90-tych rokov bola odhadovaná len na 5 -10 samíc. V súčastnosti sa drop na Slovensku pravidelne vyskytuje iba na jednej lokalite, a aj to iba v zimnom období. Na pozorovanie toku tohto majestátneho vtáka sme sa teda vybrali k našim západným susedom do Rakúska. Išli sme do oblasti, v ktorej pravidelne hniezdi niekoľko jedincov.

Po skoro hodinovej ceste sme sa dostali na vybranú lokalitu, na ktorej nás pri pomalej jazde na poli upútali lietajúce skaliariky sivé (Oenanthe oenanthe), tak sme zastavili, aby sme si ich pozreli trochu zbližšia. Okrem skaliarikov boli na poli aj pŕhľaviare červenkasté (Saxicola rubetra). Ako sme sa zaoberali malými spevavcami, zrazu si jeden z nás v diaľke všimol prvého dropa. Ako sme tak pozerali, či ešte neuvidíme nejakého ďalšieho jedinca, všimli sme si v diaľke lietajúcu sovu – myšiarku močiarnu (Asio flammeus). Mali sme šťastie a skoro všetci účastníci si ju mohli pozrieť cez monokulár. Bolo to pre nás veľmi zaujímavé pozorovanie, keďže nie je každodennou záležitosťou pozorovať tohto nočného živočícha, a tobôž nie počas dňa a pri lietaní. Po chvíli sme sa vybrali k malej pozorovacej veži. Tu boli aj pŕhľaviare čiernohlavé (Saxicola torquata), a aj iné spevavce. Tu sme dropov videli viac, a to dokonca samcov pri svojom úchvatnom toku. Tok dropa prebieha tak, že samec úplne prevráti perie, ktoré je z druhej strany biele. Takže z hnedého vtáka sa zrazu stane biela guľa. Takto sa samec predvádza pred samicou, ktorej sa chce zapáčiť. V takomto postoji sa potom predvádza a otáča sa. Vidieť takéto správanie je naozaj veľmi zaujímavé. Zastavili sme sa ešte pri ďalšej veži, kde sme si v kľude mohli zapozorovať dropy, ale aj ostatné lietajúce vtáky v okolí, videli sme napríklad kaňu popolavú (Circus pygargus), kaňu močiarnu (Circus aeruginosus), ale i trasochvosta žltého (Motacilla flava).

Pokračovali sme ku kanálu, ktorý je na hraniciach medzi Rakúskom a Maďarskom a pozreli sme si bývalú železnú oponu, ale mali sme šťastie aj na vtáky, väčšinou to boli malé spevavce. Z tých väčších nás najviac potešila vlha obyčajná (Oriolus oriolus), ktorá je typickým obyvateľom lužných lesov. Pri veži, ktorá sa tu nachádza, sme v diaľke dokonca zazreli orla kráľovského (Aquila heliaca). Pri pokuse o odfotenie kukučky obyčajnej (Cuculus canorus) sme mali možnosť vidieť aspoň letiaceho hvizdáka. Tak sme sa postupne presunuli k poslednej pozorovacej veži, od ktorej nás čakala cesta do Maďarska.

V Maďarsku sme si v miestnej csárde dali výdatný obed. Keďže sme sedeli vonku, zazreli sme aj vo vzduchu lietajúce belorítky obyčajné (Delichon urbica) a v diaľke sediace kavky tmavé (Corvus monedula). Po obede sme sa vybrali do Národného parku Fertő-Hanság, kde sme mali možnosť na pár metrov pozorovať niekoľko desiatkov jedincov bojovníkov bahenných (Philomachus pugnax) a kalužiaky močiarne (Tringa glareola). Husi divé (Anser anser) s malými húsatkami, ako aj šišily bocianovité (Himantopas himantopus) a kalužiaky tmavé (Tringa erythropus), boli už trochu ďalej. Pri veži ostali dvaja fotografi a ostatní sme sa vybrali na sysľovisko, žiaľ sysle sme nevideli. Toto sklamanie nám ale zachránilo pozorovanie niekoľkých šabliarok modronohých (Recurvirostra avossetta) na krátku vzdialenosť. Nabrali sme našich fotografov a už nás čakala len posledná časť tohto úžasného zájazdu. Išli sme na krátky asi 2 km dlhý pochod k jednej z pozorovacích veží, pričom sme cestou zaznamenali niekoľkých trsteniarikov. Asi najfascinujúcejším bolo však putovanie niekoľkých stoviek oviec raciek. Toto domáce plemeno bolo totiž zahnané naspäť do košiara, kam putovalo s hlasným bečaním. Asi v polovici cesty nás ešte na poli potešili volavky purpurové (Ardea purpurea). Pri veži nás  trochu provokovala kukučka, ktorá však pred našimi objektívmi stihla utiecť. Na blízkej vodnej ploche boli všetky naše druhy kačíc z rodu Anas. Okrem nich tu však lietali i rybáre obyčajné (Sterna hirundo), čajky smejivé (Larus ridibundus) a čajky čiernohlavé (L. melanocephalus). Pri ceste naspäť sme ešte videli tri čoríky bahenné (Chlidonias hybrida). Výlet nám ukončila pokojná lastovička sediaca kúsok od nás. Tak sme sa spokojní s pozorovaním 85 druhov vybrali domov na Slovensko.

Zoznam pozorovaných druhov:

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica hvízdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata / Spatula clypeata)
kačica ostrochvostá (Anas acuta)
kačica chrapačka (Anas querquedula)
kačica chrapka (Anas crecca)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
volavka purpurová (Ardea purpurea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
kaňa popolavá (Circus pygargus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
drop veľký (Otis tarda)
lyska čierna (Fulica atra)
šišila bocianovitá (Himantopus himantopus)
šabliarka modronohá (Recurvirostra avosetta)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
kulík riečny (Charadrius dubius)
hvizdák veľký (Numenius arquata)
kalužiak tmavý (Tringa erythropus)
kalužiak červenonohý (Tringa totanus)
kalužiak sivý (Tringa nebularia)
kalužiak močiarny (Tringa glareola)
kalužiačik malý (Actitis hypoleucos / Tringa hypoleucos)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka čiernohlavá (Ichthyaetus melanocephalus / Larus melanocephalus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
rybár riečny (Sterna hirundo)
čorík bahenný (Chlidonias hybrida)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička poľná (Streptopelia turtur)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
myšiarka močiarna (Asio flammeus)
dudok chochlatý (Upupa epops)
žlna zelená (Picus viridis)
ďateľ neurčený do druhu (Picidae sp.)
strakoš obyčajný (Lanius collurio)
vlha obyčajná (Oriolus oriolus)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
pipíška chochlatá (Galerida cristata)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
„belorítka obyčajná (Delichon urbicum
/ Delichon urbica
)“
trsteniarik veľký (Acrocephalus arundinaceus)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
trsteniarik bahenný (Acrocephalus scirpaceus)
svrčiak zelenkavý (Locustella naevia)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
penica obyčajná (Sylvia communis)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
slávik obyčajný (Luscinia megarhynchos)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
skaliarik sivý (Oenanthe oenanthe)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost žltý (Motacilla flava)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
kanárik poľný (Serinus serinus)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Comments are closed.