Upršaný cyklovýlet do Malých Karpát

sobota, 3. mája 2014

V sobotu ráno sme sa na dohodnutom mieste stretli iba dvaja. Predpokladali sme, že kvôli predpovedanému počasiu. Podľa rannej predpovede nám však počasie malo priať.

Aj keď si veľa ľudí myslí, že Bratislava nemá peknú a zachovalú prírodu, opak je pravdou. Z nelesných biotopov tu nájdeme množstvo mokradí (najmä v okolí riek Dunaj a Morava a v Jurskom Šúri), lúky, trstinové porasty, teplomilné biotopy na Devínskej Kobyle a samozrejme lesy. Bratislava má okrem smrekového stupňa a kosodreviny prakticky všetky vegetačné stupne, od lužných lesov, cez dubový, hrabový až po bukový stupeň. Práve na lesy Malých Karpát sme sa sústredili počas nášho cyklovýletu.

Začínali sme s množstvom vtáčích hlasov, keďže vtáky v okolí spievali, akoby bolo skoro ráno. Vedeli sme, že na spev vtákov to bude, aj vďaka počasiu, skvelý deň. Vždy, keď sme počuli niečo zaujímavé, zastavili sme sa a niektoré druhy sme sa pokúšali aj nájsť. Postupne sme zachytili hlas drozdov čiernych (Turdus merula), drozdov plavých (Turdus philomelos), sýkoriek, brhlíkov obyčajných (Sitta europaea) a muchárikov bielokrkých (Ficedula albicollis). Zastavovali sme sa pri jednotlivých typoch lesov, pri jelšovom, ale aj pri hrabine a bučine. V bukovom lese sme túžobne očakávali vzácneho muchárika malého (Ficedula parva).

Pri niekoľkých ihličnatých stromoch sme začuli králika ohnivohlavého (Regulus ignicapillus). Tak sme sa postupne presunuli na Kačín, kde sa nám podarilo objaviť dutinu ďatľa veľkého (Dendrocopos major) a škorca obyčajného (Sturnus vulgaris). Pomaly sme sa dostali až na Malý Slavín, kde sa riadne rozpršalo. Dážď neprestával, a tak sme akciu ukončili. Cestou späť sme mali šťastie a začuli sme očakávaného muchárika malého. Hlas tohto druhu je nezameniteľný, ozýva sa, akoby niekto chcel naštartovať motor, ktorý naskočí, ale vzápätí zdochne. Do ľudskej reči by sa hlas dal prepísať ako: „Ty ty ty tidla tidla dla dla dla“ Nakoniec sa nám, aj napriek neľútostnému počasiu, podarilo zaznamenať až 26 druhov vtákov.

Zoznam pozorovaných druhov:

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
žlna zelená (Picus viridis)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
kôrovník (Certia sp.)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
slávik veľký (Luscinia luscinia)
muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)
muchárik malý (Ficedula parva)
trasochvost horský (Motacilla cinerea)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)

Comments are closed.