Veterné pozorovanie orliakov morských

utorok, 6. január a nedeľa 11. január 2015

V tomto roku sme sa rozhodli už tradične začať naše akcie pozorovaním orliakov morských na Hrušovskej zdrži. Naše plány však mierne narušil Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý začal pár dní pred akciou vydávať jednu výstrahu za druhou. A keďže sme sa báli, že ľudí tieto výstrahy odradia, rozhodli sme sa pôvodné sviatočné trojkráľovské pozorovanie presunúť na nedeľu 11. januára.

Na dohodnuté stanovisko sme však aj tak pre istotu dorazili, keďže o presunutí akcie sa viacerí záujemcovia nemuseli včas dozvedieť. A veru, ľudí prišlo pomerne dosť, pretože výstrahu nakoniec zrušili a celý deň svietilo krásne slnko. Fučal nám síce silný studený vietor, no bol to len slabý odvar vetriska, ktorý fúkal počas pochmúrnej zamračenej nedeľnej presunutej akcie.

V dôsledku silného vetra boli orliaky málo aktívne a počas oboch dní sa nám ich podarilo zazrieť dokopy len 4-krát. No šťastie sme mali aspoň na iné druhy. Pekne sa nám predvádzali kormorány veľké a malé a potápky chochlaté. Vo vlnobití sme sem tam zazreli skupinky lysiek čiernych, ale aj chochlačky sivé, či vrkočaté. Okrem iného sme videli dva druhy potápačov, potáplicu strednú a niektoré druhy kačíc. Zo vzácnejších druhov sa niektorým pozorovateľom podarilo vidieť ľadovku dlhochvostú, chochlačku morskú a potápku ušatú, takže napriek nie úplne ideálnemu počasiu sme oba dni odchádzali spokojní a tešíme sa na Vás aj nabudúce.

Zoznam pozorovaných druhov:

hus neurčená do druhu (Anser sp.)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica hvízdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula)
chochlačka morská (Aythya marila)
ľadovka dlhochvostá (Clangula hyemalis)
hlaholka severská (Bucephala clangula)
potápač malý (Mergellus albellus / Mergus albellus)
potápač veľký (Mergus merganser)
potáplica stredná (Gavia arctica)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
potápka ušatá (Podiceps auritus)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
lyska čierna (Fulica atra)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka sivá (Larus canus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
holub divý (Columba livia)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
sýkorka veľká (Parus major)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)

Comments are closed.