Kurzy poznávania vtáčích hlasov – apríl 2015

sobota – nedeľa, 11. – 12. apríl 2015

Stalo sa už tradíciou, že každý rok na jar organizujeme krátke kurzy poznávania vtáčích hlasov na Železnej studničke a ani tento rok nebol výnimkou a zorganizovali sme ho v spolupráci s mimovládnou organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku. Počasie nám vyšlo ukážkovo a najmä v sobotu vylákalo veľké množstvo ľudí do prírody. Začiatok vychádzky začínal na tradičnom mieste v areáli bývalých bufetov pri odbočke na Kačín (pri Rotunde), kde sme mali rozložený aj informačný stánok. V najbližšom čase tu má začať rekonštrukcia, preto bolo množstvo ľudí rozčarovaných, že sa tu nenachádzali ani dočasné bufety.

Aprílové kurzy sme nerobili v tradičných dvojhodinových intervaloch, ale (keďže sme mali na Facebookovskej stránke prihlásených oveľa viac ľudí než zvyčajne) rozhodli sme sa začať už o 8:00 ráno a od desiatej robiť vychádzky každú hodinu. Keďže vychádzok bolo viac než dosť, náš špecialista na vtáčie hlasy, Ján Dobšovič, si zavolal na pomoc v sobotu Romana Slobodníka z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku a v nedeľu Andreja Kovarika zo Štátnej ochrany prírody. Nakoniec bol počet ľudí na každej vychádzke optimálny. Dokopy za oba dni absolvovalo kurz bez mála 240 ľudí a mali sme možnosť pozorovať až 34 druhov vtákov.

Spevavce sa ozývali jedna radosť. Záujemcovia mali možnosť naučiť sa rozoznávať zvuky sýkoriek, pinky, červienky, ale aj drozda, či iných druhov. Všetkých veľmi potešilo pozorovanie jedného z najmenších vtáčikov na Slovensku, králička ohnivohlavého, ktorý sa nechal prilákať až celkom blízučko. Mali sme šťastie na štyri druhy ďatľov, z toho ďateľ prostredný sa nám predvádzal pravidelne počas väčšiny vychádzok. Záverečnú nedeľnú skupinku prišiel pozdraviť aj bocian čierny.

Podarilo sa nám objaviť aj niekoľko hniezd, ktoré si aj počas tohto víkendu vtáčiky usilovne stavali a nenechali sa vyrušovať ani naším zvedavým pozorovaním. Hneď vedľa nášho informačného stánku sme mali rozložený statív s veľkých ďalekohľadom, v ktorom bolo zaostrené hniezdo pinky obyčajnej a ľudia sa pri ďalekohľade radi pristavovali, a keď mali šťastie, mohli vidieť aj samotnú pinku pri práci. Na stĺpe elektrického vedenia do dutiny na vrchole si zase znášala materiál na hniezdo sýkorka veľká. V dutinách stromov sme našli hniezda brhlíka obyčajného, aj ďatľa prostredného.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na Vás aj pri ďalšom kurze poznávania vtáčích hlasov, ktorý sa na Železnej studničke uskutoční aj počas víkendu 23.-24. mája 2015.

Zoznam pozorovaných druhov:

kačica divá (Anas platyrhynchos)
bocian čierny (Ciconia nigra)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
holub plúžik (Columba oenas)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
ďateľ malý (Dendrocopos minor / Picoides minor)
ďateľ prostredný (Dendrocopos medius / Picoides medius)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
žlna sivá (Picus canus)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
krkavec čierny (Corvus corax)
sýkorka hôrna (Poecile palustris / Parus palustris)
sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus / Parus montanus)
sýkorka uhliarka (Periparus ater / Parus ater)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)
králik zlatohlavý (Regulus regulus)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
drozd trskota (Turdus viscivorus)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrchárka modrá (Prunella modularis)
trasochvost horský (Motacilla cinerea)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
glezg obyčajný (Coccothraustes coccothraustes)

Comments are closed.