Dropy v zime

11. – 13. január 2018

Ospravedlňujeme sa za niekoľkoročné nezverejňovanie trip reportov, ale pre nedostatok kapacít sa nám to nepodarilo, aj napriek tomu, že sme realizovali rôzne výlety.

Niekoľko posledných dní sme strávili na zimovisku nášho najťažšieho lietajúceho vtáka, dropa veľkého (Otis tarda), ktoré sa nachádza v tesnej blízkosti Bratislavy (celé pozorovanie prebiehalo v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny, ako aj s ohľadom na ochranu tohto druhu). Tohto pozorovania sa zúčastnila aj pani Vymazalová, ktorá sa so svojím “tatínkem“ Ladislavom Fialom dlhodobo venuje dropom na Znojemsku v Českej republike.

Pozorovanie sme začali na slovenskej strane, kde sa nám hneď na začiatku podarilo zahliadnuť hneď štyroch dropov, ktoré sa akurát zdvíhali a presunuli sa na neďalekú parcelu poľa. Cestou naspäť sa nám podarilo zahliadnuť ešte pekný kŕdlik 77 konôpok (Linaria cannabina).

Ticha dolina Jan Dobsovic panorama

Pokračovali sme na ďalší bod na slovenskej strane, kde sa nám podarilo zahliadnuť už väčší kŕdeľ dropov, pričom pri rátaní sme napočítali len cca. 81 exemplárov. Povedali sme si však, že z druhej strany to bude lepšie, a tak sme sa vybrali cez Maďarsko do Rakúska. Tu sa nám naskytol omnoho lepší pohľad na tieto jedince. Nasledovali ďalšie presuny, pričom sme mali možnosť dropy vidieť na ďalších miestach. Pozreli sme si 2 pozorovacie veže, ktoré boli vybudované práve na pozorovanie tohto majestátneho kráľa stredoeurópskych stepí. Pri jednej z veží sme mali možnosť vidieť zimujúcu samicu kane sivej (Circus cyaneus), ktorá zaútočila na u nás čoraz vzácnejšie jarabice poľné (Perdix perdix), ktoré sme v tejto oblasti pozorovali viackrát. Na Slovensku sa táto kombinácia vidí málokedy.

Pri jednom z presunov sme si všimli dravca, ku ktorému sme sa trochu priblížili a zistili sme, že sa jedná o dospelého orla kráľovského (Aquila heliaca), ktorý po chvíľke odletel.

Zastavili sme sa však pri väčšom kŕdle dropa veľkého, ku ktorému sa čoskoro pridalo ďalších asi 80 jedincov, pričom pri jeho rátaní sme zistili, že ich tu je 194. Ak by sme k nim pripočítali tie prvé 4 jedince, ktoré boli na inom mieste, predpokladáme, že sa ich na území pohybovalo 194 – 198 exemplárov. Za celé 3 dni to bol pre nás aj najväčší počet, ktorý sme zaznamenali.

Po tomto úchvatnom momente sme sa presunuli opäť na ďalšie miesto na sledovanom území. Toto miesto je však lepšie v období hniezdenia, takže sme tam veľmi nepochodili. Potešili nás však aspoň 3 orliaky morské (Haliaeetus albicilla), ktoré sa hašterili pri jednom z posedov. Asi tam mali nejakú vhodnú potravu, keďže sa neďaleko nachádzali aj zimujúce holuby plúžiky (Columba oenas).

Na záver pozorovania sme sa zakaždým zastavili aj na neďalekej Hrušovskej zdrži, kde nás potešili nádherné tokajúce hlaholky obyčajné (Bucephala clangula), ale aj vzácnejšie potápače malé (Mergellus albellus) a posledný deň našej návštevy sme videli aj u nás vzácnejšie turpany tmavé (Melanitta fusca) a chochlačky morské (Aythya marilla). Bola to taká iná bodka vždy na záver nášho výletu v rámci pozorovania dropov.

Z dôvodu ochrany tohto citlivého druhu chceme upozorniť, že v Chránenom vtáčom území platí zákaz pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka, preto Vás žiadame o jeho rešpektovanie.

Comments are closed.