Zimné pozorovanie v okolí Bratislavy

pondelok, 21. január 2019

Naše januárové pozorovanie sme začali na slovensko-maďarsko-rakúskom pohraničí. Najprv sme videli kŕdlik jarabice poľnej (Perdix perdix) Grey Partridge a vzápätí sme pozorovali 313 zimujúcich dropov veľkých (Otis tarda) Great bustard, čo je veľmi úctyhodné číslo. Tieto dropy sa už štandardne zdržiavali na miestach po vysadenej repke. Následne sme sa vybrali nakuknúť na ich hniezdisko, kde sa však vyskytujú až na jar. Potešili nás letiace myšiaky hôrne (Buteo buteo) Common Buzzard, ale aj sokoly myšiare (Falco tinnunculus) Common Kestrel a samica kane sivej (Circus cyaneus) Northern Harrier. No a podarilo sa nám pozorovať aj preletujúceho orla kráľovského (Aquila heliaca) Imperial Eagle, či dokonca mladého orliaka morského (Haliaeetus albicilla) White-tailed Eagle.

  

Po prvej lokalite sme sa presunuli k Dunaju na Hrušovskú zdrž a tu sme chceli pozorovať najmä kormorány malé (Phalacrocorax pygmeus) Pygmy Cormorant, čo sa nám podarilo. Okrem nich tu boli potápače malé (Mergellus albellus) Smew, potápače veľké (Mergus merganser) Common Merganser, ale aj kačice chripľavky (Anas strepera) Gadwall, hlaholky obyčajné (Bucephala clangula) Goldeneye, chochlačky sivé (Aythya ferina) Common Pochard, chochlačky vrkočaté (Aythya fuligula) Tuffed Duck a veľmi nás potešil veľký počet hrdzaviek potápavých (Netta rufina) Red-crested Pochard, ktorých bolo až 137. Po tejto zastávke sme sa rozhodovali, či pôjdeme za orlom kráľovským (Aquila heliaca) Imperial Eagle, sokolom rárohom (Falco cherrug) Saker Falcon, alebo za ďatľami. A tak sme sa na žiadosť klientov presunuli za ďatľami.

  

V prvej dedinke sme hľadali najmä ďatľa hnedkavého (Dendrocopos syriacus) Syrian woodpecker, ktorý sa po chvíľke aj ukázal. A okrem neho aj ďateľ veľký (Dendrocopos major) Great Spotted Woodpecker a ďateľ malý (Dendrocopos minor) Lesser Spotted Woodpecker. Presunuli sme sa teda do ďalšej dedinky, kde sme strávili asi 1,5 hodinku v parku a hneď po príchode sa ozýval ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus) Syrian Woodpecker, ale aj brhlík obyčajný (Sitta europaea) Eurasian Nuthatch. Naším cieľom boli však iné druhy. Už z diaľky sme počuli žlnu zelenú (Picus viridis) Green Woodpecker, za ňou sme sa však nevyberali. Keď sa ale ozval ďateľ prostredný (Dendrocopos medius) Middle Spotted Woodpecker, to už bola iná káva. Po chvíľke hľadania sa nám ukázal v celej kráse. Následne sa ozval aj ďateľ malý (Dendrocopos minor) Lesser Spotted Woodpecker, ale nás skôr upútal hlas žlny sivej (Picus canus) Grey-headed Woodpecker. Nájsť sa nám ju však nepodarilo. Ako sme však pokračovali ďalšími cestičkami, ozvala sa celkom blízko a tam sa nám ju podarilo pozorovať a dokonca aj odfotiť. No a aby toho nebolo málo, tak sa ešte ozval tesár čierny (Dryocopus martius) Black woodpecker, ktorý neďaleko nás bubnoval na strome. Tiež sa nám ho podarilo odfotiť a aj nafilmovať. Počas tejto 1,5 hodinovej prechádzky v parku sme teda zaznamenali všetkých 7 momentálne sa tu vyskytujúcich ďatľov a ak by sme boli v Malých Karpatoch (asi hodinu cesty), určite by sme zaznamenali aj ďatľa bielochrbtého (Dendrocopos leucotos) White-backed Woodpecker. Ak je v januári pekné počasie a svieti slniečko, ďatle sa už pekne ozývajú, takže až do začiatku apríla nastáva skvelý čas na pozorovanie týchto druhov. Neváhajte a príďte s nami zažiť aj vy takýto skvelý deň s pozorovaním vtáctva.

       

Comments are closed.