Malé Karpaty a jaskyňa Driny

kde začína karpatský oblúk

Spoznajte pohorie, kde sa striedajú strmšie svahy pokryté bukovými a dubovými lesmi s vinicami na miernych slnečných svahoch. Vhodné podmienky pre život tu nachádza množstvo zaujímavých rastlinných a živočíšnych druhov. Navštívte vinohrady, kde sa dopestováva vychýrené malokarpatské víno a potešte sa z ich operených obyvateľov.

Jaskyňa Driny – táto nádherná jaskyňa s úžasnou kvapľovou výzdobou je jedinou sprístupnenou jaskyňou na Západnom Slovensku. Bola objavená už v roku 1929 a sprístupnená o 5 rokov neskôr. Prezrite si jej tajomné zákutia.


charakteristika: Malé Karpaty sú najzápadnejším výbežkom karpatského oblúka. Pohorie je pokryté bukovými a dubovými lesmi. Na juhovýchodných miernych svahoch sa nachádzajú početné vinice. Lesy, vinice a mierna klíma poskytujú vhodné podmienky pre veľkú diverzitu fauny a flóry. Malé Karpaty ukrývajú niekoľko malých krasových území. Pozdĺž pohoria sa nachádza niekoľko hradov. Mnohé sú zachované, zatiaľ čo z iných zostali iba ruiny.

zaujímavosti územia: husté bukové lesy blízko pri Bratislave, rozľahlé vinice, jaskyňa Driny

ďalšie zaujímavosti (možnosť zaradiť ich do programu výletu): hrad Červený kameň ochutnávka vynikajúceho miestneho vína, tradičné kačacie a husacie hody

navštívené chránené územia: Chránená krajinná oblasť, Významné vtáčie územie (a Chránené vtáčie územie) Malé Karpaty

cieľové druhy: bocian čierny (Ciconia nigra), orol kráľovský (Aquila heliaca), včelár lesný (Pernis apivorus), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol rároh (Falco cherrug), dudok chochlatý (Upupa epops), žlna zelená (Picus viridis), žlna sivá (Picus canus), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), penica jarabá (Sylvia nisoria), muchárik malý (Ficedula parva), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis)

Trvanie výletu: 1 deň

Náročnosť: mierne členitý terén, súčasťou môže byť aj krátka túra

Východiskový aj konečný bod: Bratislava

Odporúčaný termín: apríl – október

Cena pre jedného účastníka za sprevádzanie v slovenčine:

56,-€ / 2 účastníci

46,-€ / 3 – 4 účastníci

41,-€ / 5 – 7 účastníkov

36,-€ / 8 – 10 účastníkov

31,-€ / 11 a viac účastníkov

V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca počas celého výletu, vstupné do jaskyne, zapožičanie ďalekohľadov a príručiek na určovanie vtáctva

V cene NIE je zahrnuté: strava, individuálne cestovné poistenie

Ak máte záujem o tento zájazd vo Vami zvolenom termíne, kontaktujte nás e-mailom na info@watching.sk alebo telefonicky na číslo 0903 751 330.


Viac o tomto území aj v našej správe z výletu:
Vinice Malých Karpát
Všeobecné zmluvné podmienky