Kurz vtáčieho spevu na Železnej studničke v apríli

sobota a nedeľa, 14. – 15. apríl 2012

Počas víkendu sme sa rozhodli pripraviť pre záujemcov krátky kurz poznávania vtáčieho spevu v lese. Túto akciu pripravuje Ján Dobšovič už 7 rokov. Počas približne hodinového kurzu sme účastníkom ukázali viaceré druhy vtákov a takisto sme ich naučili rozpoznávať aspoň ich základné spevy. Práve apríl je dobrý najmä pre začiatočníkov, lebo stromy ešte nie sú olistené a nespieva naraz príliš veľa druhov. Celkovo sme doteraz pripravili 8 kurzov, pričom sa ich zúčastnilo približne 40 ľudí.

Z druhov ktoré sme mali možnosť pozorovať tento víkend nás potešil párik brhlíkov, ktorý mal hniezdo hneď oproti nášmu infostánku a králiček ohnivohlavý, ktorý spieval hneď vedľa a nechal sa pozorovať z veľmi malej vzdialenosti. Okrem nich nám viac krát nad hlavami lietali krkavce a myšiaky, ale ozývali sa i oriešky, trasochvosty biele a horské, drozdy čierne a plavé, sýkorky veľké a belasé, a aj tichšie červienky.  Na stromoch v areáli rotundy viac krát pristál ďateľ veľký a ďateľ prostredný.

Ďalšie dva termíny konania krátkych kurzov poznávania vtáčích hlasov tento rok sa budú konať 12.  – 13. mája a 2. – 3. júna. Účastníkov a okoloidúcich zaujali aj naše pripravované vychádzky, o ktorých sa môžete viac dočítať TU.

Celkovo sme na Železnej studienke počas víkendu zaznamenali 34 druhov vtákov.


Zoznam pozorovaných druhov:
bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
holub divý (Columba livia)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
ďateľ prostredný (Dendrocopos medius / Picoides medius)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
žlna zelená (Picus viridis)
vrana popolavá (Corvus cornix)
krkavec čierny (Corvus corax)
sýkorka hôrna (Poecile palustris / Parus palustris)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
lastovička  obyčajná (Hirundo rustica)
belorítka  obyčajná (Delichon urbicum / Delichon urbica)
kolibiarik spevavý (Phylloscopus trochilus)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
králik ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)
oriešok obyčajný (Troglodytes troglodytes)
brhlík obyčajný (Sitta europaea)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd čierny (Turdus merula)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
vrabec domový (Passer domesticus)
trasochvost horský (Motacilla cinerea)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)

Comments are closed.