Farby jesene v Národnom parku Hortobágy

piatok – nedeľa, 5. – 7. októbra 2012

Počas prvého októbrové víkendu zorganizovala naša cestovná kancelária ďalší zájazd do maďarského Národného parku Hortobágy. Čakal nás tam zaujímavý program, ktorý pozostával z pozorovania vtáctva a spoznávania kultúry miestnej krajiny.

Našim hlavným cieľom boli žeriavy popolavé (Grus grus), pre ktoré je oblasť národného parku najvýznamnejšou zastávkou na ich migračnej trase v strednej Európe. Popritom sme mali možnosť spoznať rozľahlosť pusty a čo to dostať pod kožu v podobe miestnych tradícií či vychýrenej maďarskej kuchyne.

Na vyše 400 km dlhú cestu sme sa vydali v piatok skoro ráno z Bratislavy a po trase Zvolen – Lučenec – Eger sme prišli do samotného srdca národného parku, do obce Hortobágy. Privítalo nás jesenné slnečné počasie, čo veštilo príjemný víkend v puste. Ubytovali sme sa v penzióne na východnom okraji obce. Náš program začal prehliadkou obce Hortobágy, kde sme mali možnosť trochu sa zorientovať počas návštevy informačného centra národného parku, prípadne si zakúpiť mapu či iné informačné materiály. Vonku sme sa zase mali možnosť pozrieť slávny deväťoblúkový most, hortobágsku čárdu či rehabilitačné centrum pre zranené vtáky. Následne sme sa presunuli na neďalekú lokalitu do pusty, kde sme mali možnosť pozorovať prvé stovky žeriavov, kŕmiacich sa na poliach. Niektoré z nich boli od nás vzdialené iba necelých 200 metrov, ďalšie početnejšie kŕdle boli od nás okolo 500 – 700 metrov, čo nám však neprekážalo, keďže sme mali dostatok monokulárov či klasických binokulárnych ďalekohľadov. Zo zapadajúcim slnkom sme pozorovali prelety kŕdľov, ktoré smerovali na nocoviská. Po večeri sme pre účastníkov zájazdu odprezentovali krátku prednášku o puste a Národnom parku Hortobágy.

V sobotu ráno, ešte pred raňajkami, sa zopár účastníkov zúčastnilo rannej vychádzky, počas ktorej bolo možno pozorovať kŕdle žeriavov a husí divých (Anser anser), ako sa rozlietavajú do pusty. Takisto potešil prelet dvoch orliakov morských (Haliaeetus albicilla). Po raňajkách sme sa autobusom presunuli k miestnemu systému veľkých rybníkov Halastó, kde sme mali možnosť pozrieť si činnosť miestnych vedeckých pracovníkov pri odchyte a krúžkovaní vtáctva. V čase našej prítomnosti bolo odchytených niekoľko rôznych druhov vtáctva: penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla), strnádka trsťová (Emberiza schoeniclus), fúzatka trstinová (Panurus biarmicus), sýkorka belasá (Parus/Cyanistes caeruleus) či pinka obyčajná (Fringilla coelebs). Najmä pre najmenšie účastníčky bol zážitok vidieť tieto vtáčiky pekne zblízka. Za zmienku určite stojí nádherne pózujúca užovka obojková (Natrix natrix), či prelet vyše tisícky holubov plúžikov (Columba oenas) letiacich v kompaktnom kŕdli.

Potom nasledoval presun na lokalitu blízko usadlosti Kócsujfalu, kde sme si spravili prechádzku po puste v peknom jesennom slnečnom počasí. Po príjemnej prechádzke nám dobre padla návšteva typickej čárdy, kde sme ochutnali vychýrené miestne špeciality. Obed na krytej terase nám spestril prelet orla kráľovského, ktorého zbadal priamo od stola jeden z účastníkov.

Po obede sme sa znova vrátili na sústavu rybníkov Halastó, kde sme sa miestnou úzkokoľajnou železničkou previezli na severný okraj rybníkov. Počas jazdy sme videli rybárika riečneho (Alcedo atthis), kaňu močiarnu (Circus aeruginosus) a iné druhy vtáctva. Časť účastníkov sa vydala na približne 4 km dlhú vychádzku okolo jedného z rybníkov, počas ktorej videli prelet chavkoša nočného (Nycticorax nycticorax), kormorány malé (Phalacrocorax/Microcarbo pygmeus), potápky či viaceré druhy plávajúcich kačíc. Zvyšok účastníkov sa v menších skupinách venoval pozorovaniu vtáctva v pozorovateľniach pri veľkom severnom rybníku známom aj pod menom Kondás. V trstinách na okrajoch rybníkov sa ozývali fúzatky trstinové (Panurus biarmicus) a chriaštele vodné (Rallus aquaticus). Mali sme možnosť pozorovať rozmanité druhy bahniakov: hvizdák veľký (Numenius arquata), kalužiak tmavý (Tringa erythropus), brehár čiernochvostý (Limosa limosa), pobrežník obyčajný (Calidris alpina), pobrežník malý (Calidris minuta), močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago); volavky biele i popolavé (Egretta alba, Ardea cinerea), lyžičiare biele (Platalea leucorodia; jedného dokonca s krúžkom, ktorý sa nám podarilo odčítať) ako aj rozsiahle kŕdle kŕmiacich sa či oddychujúcich kačíc (6 druhov rodu Anas), husí a samozrejme žeriavov. Po sedemnástej hodine sme sa pripojili ku skupine maďarských turistov a počas pozorovania vtáctva sme pozorne počúvali výklad miestneho odborníka. Vďaka nemu sme mali možnosť vidieť prelietajúci 10-členný kŕdlik veľmi vzácnych husí malých (Anser erythropus), ktoré patria medzi kriticky ohrozené druhy v Európe. Čím viac sa schyľovalo k západu slnka, tým viac sa rozliehal krajinou typický hlas žeriavov, ktoré sa zlietavali na nocovisko na rybníku Kondás. Počas necelej hodiny sme mohli vidieť, pri našom skromnom odhade, približne 20 000 žeriavov popolavých a pár tisícok kačíc, husí či čajok. Tento enormný počet v nás opäť raz zanechal úžasný pocit z jesennej návštevy tohto národného parku. Už po tme sa vláčikom vrátili k autobusu a presunuli do penziónu, kde sme po večeri mohli zhliadnuť filmy o tradíciách na hortobáďskej puste. Malá skupinka z nás v neskorých večerných hodinách ešte zaregistrovala prelet a hlasové prejavy myšiarky ušatej (Asio otus) priamo v areáli penziónu, ako aj rosničku zelenú (Hyla arborea) na terase pred jedálňou.

Nedeľňajší program opäť začal vychádzkou pred raňajkami. Opäť sme mali možnosť pozorovať prelety kŕdľov žeriavov a husí. Na poliach sa zhromažďovali havrany čierne (Corvus frugilegus) a škorce obyčajné/lesklé (Sturnus vulgaris). V ruderálnom poraste sme zbadali aj pipíšku chochlatú (Galerida cristata), ktorú niektorí z nás zaznamenali aj počas predchádzajúcich dní. Po raňajkách sme na krátko navštívili lokalitu Szálkahalom, kde sa nachádza agátový lesík s havraňou kolóniou. Znova sme mali možnosť pozorovať žeriavy kŕmiace sa na poliach, ako aj preletujúcu samicu kane močiarnej. Nasledoval presun do Pusztai Állat Park – miestnej malej ZOO. Bola možnosť si zblízka pozrieť prasatá mangalice, skrutkorohé ovce racky, vodné byvoly či biele somáre. Našu návštevu sme si naplánovali v čase, kedy sa koná každoročná dražba maďarského dlhorohého sivého dobytka. Aj vďaka tomu sme aspoň na chvíľu mohli zhliadnuť tradičných pastierov s ich dobytkom. Potom nás už čakala cesta naspäť na Slovensko, ktorú sme si spestrili zastávkou pri jazere Tisza-tó pri meste Poroszló, kde sme mohli pozorovať chochlačky bielooké (Aythya nyroca), potápky chochlaté (Podiceps cristatus) ako aj sliepočky vodné (Gallinula chloropus). Ako čerešničku na záver sme ako 85. vtáčí druh pozorovaný na území Maďarska videli z autobusu kuvika obyčajného (Athene noctua), sediaceho na komíne domu v obci Dormánd.

Víkend, ktorý sme strávili v Národnom parku Hortobágy, nám priniesol opäť skvelé ornitologické, kulinárske aj kultúrne zážitky. Pre niektorých to bol sobotňajší večer na rybníkoch, pre iných návšteva čárdy či dražba dobytka.

Počas víkendu sme zaznamenali 86 druhov vtákov (v piatok 39 druhov, v sobotu 77 druhov, v nedeľu 41 druhov), čo je výrazný nárast oproti minulému roku. Určite k tomu prispelo krásne slnečné počasie, ako aj skúsenosti pozorovateľov spomedzi účastníkov zájazdu.

Chceli by sme sa poďakovať za pomoc pri organizácii zájazdu Slovenskej ornitologickej spoločnosti SOS/Birdlife Slovensko, firme Swarowski za zapožičanie ďalekohľadov (http://www.swarovskioptik.cz/cs/uvodni-stranka), pracovníkom NP Hortobágy za ukážku krúžkovania vtákov a odborný výklad, nášmu šoférovi pánovi Jozefovi a v neposlednom rade aj pánovi Mihály Boda z nášho penziónu, ktorý sa pričinil o to, aby náš pobyt na Hortobágy bol veľmi príjemný.

 

Zoznam zaznamenaných druhov:

bažant obyčajný (Phasianus colchicus)
hus divá (Anser anser)
hus bieločelá (Anser albifrons)
hus malá (Anser erythropus)
labuť veľká (Cygnus olor)
kačica chripľavka (Anas strepera)
kačica hvízdárka (Anas penelope)
kačica divá (Anas platyrhynchos)
kačica lyžičiarka (Anas clypeata / Spatula clypeata)
kačica ostrochvostá (Anas acuta)
kačica chrapka (Anas crecca)
hrdzavka potápavá (Netta rufina)
chochlačka sivá (Aythya ferina)
chochlačka bielooká (Aythya nyroca)
potápka malá (Tachybaptus ruficollis / Podiceps ruficollis)
potápka chochlatá (Podiceps cristatus)
bocian biely (Ciconia ciconia)
lyžičiar biely (Platalea leucorodia)
chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax)
volavka popolavá (Ardea cinerea)
beluša veľká (Ardea alba / Egretta alba)
kormorán malý (Microcarbo pygmeus / Phalacrocorax pygmeus)
kormorán veľký (Phalacrocorax carbo)
orliak morský (Haliaeetus albicilla)
kaňa močiarna (Circus aeruginosus)
myšiak hôrny (Buteo buteo)
orol kráľovský (Aquila heliaca)
sokol myšiar pustovka (Falco tinnunculus)
sokol sťahovavý (Falco peregrinus)
chriašteľ vodný (Rallus aquaticus)
sliepočka vodná (Gallinula chloropus)
lyska čierna (Fulica atra)
žeriav popolavý (Grus grus)
cíbik chochlatý (Vanellus vanellus)
močiarnica mekotavá (Gallinago gallinago)
brehár čiernochvostý (Limosa limosa)
hvizdák veľký (Numenius arquata)
kalužiak tmavý (Tringa erythropus)
pobrežník malý (Calidris minuta)
pobrežník čiernozobý (Calidris alpina)
bojovník bahenný (Philomachus pugnax)
čajka smejivá (Chroicocephalus ridibundus / Larus ridibundus)
čajka sivá (Larus canus)
veľká čajka neurčená do druhu (Larus cachinnans / Larus michahellis)
čorík bahenný (Chlidonias hybrida)
holub divý (Columba livia)
holub plúžik (Columba oenas)
holub hrivnák (Columba palumbus)
hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto)
kukučka obyčajná (Cuculus canorus)
kuvik obyčajný (Athene noctua)
myšiarka ušatá (Asio otus)
rybárik riečny (Alcedo atthis)
ďateľ veľký (Dendrocopos major / Picoides major)
tesár čierny (Dryocopus martius)
strakoš obyčajný (Lanius collurio)
strakoš veľký (Lanius excubitor)
sojka obyčajná (Garrulus glandarius)
straka obyčajná (Pica pica)
kavka tmavá (Coloeus monedula / Corvus monedula)
havran čierny (Corvus frugilegus)
vrana popolavá (Corvus cornix)
krkavec čierny (Corvus corax)
sýkorka veľká (Parus major)
sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus / Parus caeruleus)
kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)
fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)
pipíška chochlatá (Galerida cristata)
škovránok poľný (Alauda arvensis)
lastovička obyčajná (Hirundo rustica)
kolibiarik čipčavý (Phylloscopus collybita)
trsteniarik malý (Acrocephalus schoenobaenus)
penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
škorec obyčajný (Sturnus vulgaris)
drozd plavý (Turdus philomelos)
červienka obyčajná (Erithacus rubecula)
žltochvost domový (Phoenicurus ochruros)
pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola rubicola / Saxicola torquata)
vrabec domový (Passer domesticus)
vrabec poľný (Passer montanus)
trasochvost biely (Motacilla alba)
pinka obyčajná (Fringilla coelebs)
zelienka obyčajná (Carduelis chloris / Chloris chloris)
stehlík obyčajný (Carduelis carduelis)
strnádka obyčajná (Emberiza citrinella)
strnádka trstinová (Emberiza schoeniclus)

Comments are closed.