Rumunsko 2016 – Fotoreport

Do Rumunska sme išli plní očakávaní a zvedaví, čo sa tam za posledné obdobie zmenilo a čo všetko sa nám podarí vidieť.

mesto Sighisoara

Počas náročnej cesty sme prechádzali okolo viacerých pamiatok zapísaných na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO), napríklad mestečko Sighișoara.

Cestou cez Karpaty sme sa kochali ľudovými motívmi,

až sme dorazili k Dunaju, kde nás nalodila kompa.

Po výdatnom spánku sme navštivili miestne pohorie Mačin. Tu sme spoznali rumunský zvyk kempovať v prírode pri hlasnej hudbe, ale videli sme aj množstvo vtákov a krásny výhľad na deltu z hora.

Našli sme prvé raje pre vodné vtáctvo a ľudia od nich nevedeli odtrhnúť zrak, ani keď sa chceli fotiť.

Ľabtuška poľná (Anthus campestris)

Postupne sa nám začali ukazovať aj ďalšie vzácne druhy vtáctva, napríklad krakle belasé (Coraccias garrulus)

a vidiecka krajina dramaticky zmenila svoj ráz. Zdalo sa, akoby sme vstúpili do celkom iného štátu.

Mesto Tulcea nás privítalo, ako sa na vstupnú bránu do delty patrí. Nad hlavami nám krúžilo asi 200 pelikánov ružových (Pelecanus onocrotallus).

Užovka obyčajná (Natrix natrix)

Na prvý výlet loďou sme sa vybrali do oblasti Letea, kde sme vyskúšali aj miestne safari.

Kazarka pestrá (Tadorna tadorna)

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca)

Počas safari sme spoznali množstvo špecifických biotopov, ktoré by uprostred delty čakal naozaj len málokto

a privítalo nás množstvo vtákov, predovšetkým ibisovce hnedé (Plegadis falcinellus).

Cez deň na nás dozeral kuvik obyčajný (Athene noctua)

a spoločnosť nám robili voľne žijúce kone.

Vydali sme sa do prístavného mestečka Sulina, kam sa dá dostať len loďou. Toto mesto pomohlo zachrániť viacerých Slovákov počas 2. svetovej vojny.

Rovnako, ako je sem ťažké niečo dopraviť, tak je ťažké odtiaľto aj niečo odviezť.

Veľmi zvláštny je tu aj cintorín, lebo vedľa seba sú pochovaní Rumuni, Bulhari, Ukrajinci, ale aj Turci či Židia.

Na tomto mieste sa vlieva Dunaj do Čierneho mora (väčšina vody sa nevlieva povrchovo).

Nasledoval typický výlet po delte.

Rybár riečny (Sterna hirundo)

Pelikány ružové (Pelecanus onocrotallus), kormorány veľké (Phalacrocorax carbo)

Lekno biele (Nymphe alba)

Lyska čierna (Fulica atra)

Čaplička vlasatá (Ardeola ralloides)

Chavkoš nočný (Nyctycorax nyctycorax)

Potápka červenokrká (Podiceps grisegena)

Čorík bahenný (Chlidonias hybridus)

Pelikán kučeravý (Pelecanus crispus)

Rybár riečny (Sterna hirundo)

Niektorí si obzerali staré rímske pamiatky,

zatiaľ čo iní skúšali fotografovať.

Podarilo sa im to?

Hoci v Rumunsku sa problém s túlavými psami postupne zlepšuje, aj tak na nás z času na čas nejaký pozeral a nechápal, čo tam robíme.

Rumunská krajina nás očarila,

rovnako ako dom tohoto bociana, ktorý bol zároveň domovom aj pre vzácne vrabce obojkové (Passer hispaniolensis).

Skaliarik sivý (Oenanthe oenanthe)

Strakoš kolesár (Lanius minor)

Dudka chochlatého (Upupa epops) na určitých miestach ho možno charakterizovať ako veľmi bežného.

Spoločnosť nám robili viaceré vtáky.

Tí odvážnejší z nás sa osviežili v Čiernom mori.

Po búrkach boli niektoré cesty nepriechodné, preto sme niekedy museli aj brodiť.

sokol kobcovitý (Falco vespertinus)

Sokol kobcovitý (Falco vespertinus) sa nám ukazoval pekne v pároch

a konečne sa nám ukázala aj korytnačka močiarna.

Cestu lemovali tisíce krásnych kvetov.

Jedna z najkrajších oblastí a jeden z najúžasnejších biotopov bol vedľa tejto opustenej továrne,

ktorá sa stala obydlím kuvika.

Cestou domov sme sa zastavili v geologickom parku,

Skaliarik plešanka (Oenanthe pleschanka)

Orol skalný (Aquilla chrysaetos)

kde sa nám predvádzali vzácne vtáky na každom rohu, napríklad skaliarik plavý (Oenanthe isabellina).

Ale hlavne sme so zatajeným dychom pozorovali boj o korisť. Najprv myšiak vyhnal krkavce, ale to už videla líška, ktorá sa ulakomila a celú korisť ukradla pre seba.

Most cez Dunaj dosahuje gigantické rozmery a jeho stavba je kvôli podložiu veľmi zložitá a rozsiahla.

Na záver sme sa zastavili v historických mestách Rumunska.

Comments are closed.