Brhlík obyčajný (Sitta europaea)

Počet hniezdiacich párov: 700 000 – 1 mil.

Počet zimujúcich jedincov: 1,5 – 3 mil.

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Hniezdi v parkoch a v listnatých lesoch až do hornej hranice bukových porastov. V ihličnatých lesoch hniezdi iba ak je prítomnosť listnatých drevín.

Popis: Bruško je tehlovočervenej farby a chrbátik sivomodrej farby s pomerne dlhým zobákom a tenkou čiernou páskou cez oko.

Hlas: Jeho hlas možno v lese pripomína sanitku alebo sirénu. Je to taký akoby policajt so sirénou medzi našimi vtákmi. Hlasné hlboké „týt týt“, podobne ako siréna. Pozor, hlas si možno zameniť s prvými tónmi kolibiarika sykavého (ale tam spev pokračuje ďalej a k nám prilieta až začiatkom apríla) alebo s hlasom drozda plavého, ktorý rád opakuje rôzne tóny, takže pri drozdovi plavom hlas zvyčajne pokračuje inými tónmi. Hlas si môžete vypočuť tu.
Zaujímavosti: Brhlík je jediný náš vtáčik, ktorý dokáže po strome behať dole hlavou a robí to tak pravidelne. Hniezdi v dutinách po ďatľoch, prípadne v búdkach. Ak je otvor príliš veľký, dokáže ho zmenšiť pomocou blata, takže je to taký náš malý murár.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 2:

kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)

Návrat na všetky lekcie, tu.