Ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

Počet hniezdiacich párov: 1 500 – 2 500

Počet zimujúcich jedincov: 2 500 – 5 000

Obdobie výskytu: celroročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Už jeho vedecké (latinské) pomenovanie naznačuje jeho hlavný areál rozšírenia a my sme na jeho severozápadnom okraji. Takže skôr vyžaduje teplejšie oblasti, pričom hniezdi najmä v mestách a na dedinách v záhradách, redších sadoch či stromoradiach.

Popis: Patrí do skupiny strakatých ďatľov. Má červené, alebo ružové zafarbenie medzi nohami a chvostom (také nemá iba ďateľ malý). Je tu vyvinutý pohlavný dimorfizmus, pričom samica nemá žiadnu červenú čiapočku a samec ju má iba na zátylku. Červený zátylok má okrem tohto iba ďateľ veľký a hlavičku bez červenej čiapočky má iba ďateľ veľký a ďateľ bielochrbtý, ten má však biely chrbát. Ďatľa veľkého od ďatľa hnedkavého rozoznáme podľa kresby na boku hlavy, bočnú čiaru má ďateľ veľký spojenú s hlavou.

Hlas: Tento druh sa ozýva aj bubnovaním, ale rozoznať bubnovanie je naozaj veľmi náročné. Čo sa týka klasických hlasových prejavov, tak je ním najčastejšie mäkšie „čikk“. Ozývanie sa si môžete vypočuť tu. Bubnovanie si môžete pustiť tu.

Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

tesár čierny (Dryocopus martius)

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Návrat na všetky lekcie, tu.