Ďateľ malý (Dendrocopos minor)

Počet hniezdiacich párov: 2 000 – 4 000

Počet zimujúcich jedincov: 4 000 – 9 000

Obdobie výskytu: celroročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Je to jeden z menej početných ďatľov, ktorého nájdeme najmä v starších lesných porastoch v podhorských oblastiach do nadmorskej výšky 800 m n.m., ale aj v parkoch, sadoch či na cintorínoch.

Popis: Patrí do skupiny strakatých ďatľov a je spomedzi nich najmenší. Tento jediný druh nemá červené, alebo ružové zafarbenie medzi nohami a chvostom. Je tu vyvinutý pohlavný dimorfizmus, pričom samica nemá vôbec červenú čiapočku (teda na sebe nemá ani kúsok červenej farby) a samec má červenú čiapočku.

Hlas: Tento druh sa ozýva aj bubnovaním. Tým, že je menší, tak aj bubnovanie je jemnejšie. Podobne je to aj s hlasom, ktorý je tiež veľmi jemný „kikikikiki“. Ozývanie sa si môžete vypočuť tu. Bubnovanie si môžete pustiť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

tesár čierny (Dryocopus martius)

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Návrat na všetky lekcie, tu.