Ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

Počet hniezdiacich párov: 2 500 – 4 000

Počet zimujúcich jedincov: 6 000 – 10 000

Obdobie výskytu: celroročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3 (na vhodných biotopoch 2)

Biotop: Je to druh ďatľa, ktorý má veľmi rád dubové lesy, prípadne sa vyskytuje aj v lužných lesoch.

Popis: Patrí do skupiny strakatých ďatľov, ktorý má červené alebo ružové zafarbenie medzi nohami a chvostom (také nemá iba ďateľ malý). Nie je tu vyvinutý pohlavný dimorfizmus, obe pohlavia majú červenú čiapočku (ak rátame iba dospelé jedince, tak celú červenú čiapočku majú iba samce ďatľa malého (ten nemá červenú farbu pri nohách) a samec ďatľa bielochrbtého (ale ten má biely chrbát)).

Hlas: Tento druh sa ozýva bubnovaním len veľmi ojedinele, ale teritórium si vyznačuje hlasom. Klasické volanie je podobné ďatľovi veľkému, ale je tenšie a zvyčajne sú to viackrát po sebe nasledujúce volania. Teritoriálny hlas je taký smejúci sa, kvákavý hlas, ktoré môže pripomínať aj nariekanie. Volanie sa si môžete vypočuť tu. Teritoriálny smejúci sa hlas si môžete pustiť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

tesár čierny (Dryocopus martius)

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Návrat na všetky lekcie, tu.