Ďateľ veľký (Dendrocopos major)

Počet hniezdiacich párov: 30 000 – 60 000

Počet zimujúcich jedincov: 70 000 – 150 000

Obdobie výskytu: celroročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Je to najbežnejší druh ďatľa, ktorého nájdeme prakticky v každom lesnom poraste, ale aj v intravilánoch obcí, v parkoch, záhradách a pod.

Popis: Patrí do skupiny strakatých ďatľov, ktorý má červené zafarbenie medzi nohami a chvostom. Je tu vyvinutý pohlavný dimorfizmus, pričom samica nemá žiadnu červenú čiapočku a samec ju má iba na zátylku. Červený zátylok má už iba ďateľ hnedkavý a hlavičku bez červenej čiapočky má iba ďateľ hnedkavý a ďateľ bielochrbtý, ten má však biely chrbát. Ďatľa veľkého od ďatľa hnedkavého rozoznáme podľa kresby na boku hlavy – ďateľ veľký má bočnú čiaru spojenú s hlavou.

Hlas: Tento druh sa ozýva aj bubnovaním, ale rozoznanie bubnovania je naozaj veľmi náročné. Čo sa týka klasických hlasových prejavov, tak je ním najčastejšie tvrdé „čikk“. Ozývanie sa si môžete vypočuť tu. Bubnovanie si môžete pustiť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

tesár čierny (Dryocopus martius)

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Návrat na všetky lekcie, tu.