Ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

Počet hniezdiacich párov: 800 – 1 200

Počet zimujúcich jedincov: 2 000 – 3 500

Obdobie výskytu: celroročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4 (na vhodných miestach 2)

Biotop: Jedná sa o špecialistu na lykožrúty, ktoré sa vyskytujú v smrekových lesoch, takže typickým domovom sú práve staršie smrečiny.

Popis: Tento druh možno zaradiť do samostatnej skupiny, lebo samec nemá červenú čiapočku, ale má ju žltú. Je síce jemne strakatý, ale svojou jemnosťou úplne iný ako ostatné druhy.

Hlas: Bubnuje aj samček aj samička, ale ozýva sa zriedkavejšie. Najčastejšie vydáva tiché „kjek“. Ozývanie sa si môžete vypočuť tu. Bubnovanie si môžete pustiť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

tesár čierny (Dryocopus martius)

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Návrat na všetky lekcie, tu.