Fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 150 – 400

Počet zimujúcich jedincov: 500 – 1500

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: NT (Near threatened) – takmer ohrozený druh z dôvodu veľmi malej populácie

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 5

Biotop: Tak ako názov napovedá, hniezdi v trstine alebo v pálke (taká „trstina“ s hnedými šúlkom, ktorý trčí na vrchnej časti rastliny). Obľubuje najmä trstinové porasty väčšej rozlohy, napríklad Parížske močiare alebo Senianske rybníky. Pri Bratislave napríklad Neziderské jazero.

Popis: V angličtine sa jej povie Bearded Tit (fúzatá sýkorka). Z tohto dôvodu sme ju zaradili medzi sýkorky. Okrem toho patrí do čeľade pasýkorkovité. Naozaj, pri dostatočnej predstavivosti môže pripomínať sýkorku. Žltohnedý vtáčik s čiernymi nohami a sivou hlavou, na ktorej má samec výrazne čierne fúzy. Samica má hlavu žltohnedú. Jedná sa tiež o spoločenský druh, ktorý sa často vyskytuje v kŕdlikoch.

Hlas: Hlas je zvončekovo znejúce „ping ping“. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

sýkorka uhliarka (Periparus ater)

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Návrat na všetky lekcie, tu.