Kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita)

Na Slovensku hniezdia iba 4 druhy kolibkárikov, z toho 3 sú bežné (tie si aj predstavíme) a ten posledný je kolibkárik zelený, pri ktorom je odhadovaný počet párov na celom Slovensku 10 – 100. Okrem týchto štyroch boli niekoľkokrát zaznamenané ešte tri ďalšie druhy kolibkárikov, ale to len naozaj veľmi veľmi vzácne. No a do tejto lekcie sú zaradené aj naše dva najmenšie druhy, a tými sú králiček zlatohlavý a králiček ohnivohlavý.

Počet hniezdiacich párov: 600 000 – 1 000 000

Počet zimujúcich jedincov: 0 – 50

Obdobie výskytu: začiatok marca – október

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Je to najbežnejší druh kolibkárika, ktorý sa vyskytuje od nížin až po pásmo kosodreviny. Má rád lesy – najmä redšie, alebo okraje lesov, ale vyskytuje sa prakticky na celom území Slovenska od listnatých po ihličnaté lesy, ale aj v kosodrevine.

Popis: Patrí do skupiny malé hnedé alebo skôr možno hnedozelené a rozoznať ho bez hlasových prejavov je veľmi náročné. Farba chrbátika je taká zelenohnedá, s jemnou páskou cez oko a svetlým bruškom, pričom nohy sú tmavej (čiernej) farby. Okrem ostatných kolibkárikov si ho môžeme pomýliť napríklad s penicou slávikovitou, trsteniarikmi či sedmohláskom.

Hlas: Slovenský názov – čipčavý, anglický názov chiffchaff a aj nemecký názov Zilpzalp napovedá, ako sa ozýva. Je to také striedanie slabík „čip čap čip čap čip čap čap čip čip čap.“ Hlas si môžete vypočuť tu.

Zaujímavosti: Kolibkáriky si stavajú hniezdo v tvare kolíbky, podľa toho dostali svoje pomenovanie.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 5:

kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus)

kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)

králiček zlatohlavý (Regulus regulus)

králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)

Návrat na všetky lekcie, tu.