Kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus)

Na Slovensku hniezdia iba 4 druhy kolibkárikov, z toho 3 sú bežné (tie si aj predstavíme) a ten posledný je kolibkárik zelený, pri ktorom je odhadovaný počet párov na celom Slovensku 10 – 100. Okrem týchto štyroch boli niekoľkokrát zaznamenané ešte tri ďalšie druhy kolibkárikov, ale to len naozaj veľmi veľmi vzácne. No a do tejto lekcie sú zaradené aj naše dva najmenšie druhy, a tými sú králiček zlatohlavý a králiček ohnivohlavý.

Počet hniezdiacich párov: 400 000 – 600 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: koniec marca – začiatok októbra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3 (na vhodných biotopoch a na ťahu 1)

Biotop: U nás hniezdi v listnatých, zmiešaných a v ihličnatých lesoch, má veľmi rád mladé lesy. Bežný je napríklad v okolí Štrbského Plesa, alebo v kalamitiskách v Tatrách.

Popis: Patrí do skupiny malé hnedé, alebo skôr možno hnedozelené a rozoznať ho bez hlasových prejavov je veľmi náročné. Farba chrbátika je taká zelenohnedá (viac zelená ako pri kolibkárikovi čipčavom) a aj bruško je viac do zelena. Má menej výraznú pásku cez oko. Nohy sú svetlej farby. Okrem ostatných kolibkárikov si ho môžeme pomýliť napríklad s penicou slávikovitou, trsteniarikmi či sedmohláskom.

Hlas: Pozor, spevom pripomína spev pinky obyčajnej. Keďže pinka je ženského rodu a kolibkárik je mužského rodu, mužom sa doma zvyčajne nechce hádať, a tak dávajú žene za pravdu, takže spev sa najprv stupňuje a ide vyššie a hlasnejšie, ale postupne pomaly klesá a spomaľuje. Je to také niečo, ako keby sme povedali: „čo to tu robíš ty ty ty ty ty, no tak dobre čo už.“ Pinka svoju „hádku“ ešte stupňuje a dokonca na konci svojho spevu akoby chcela mať posledné slovo a vtedy ešte zakričí: „ty“. Hlas si môžete vypočuť tu.

Zaujímavosti: Kolibkáriky si stavajú hniezdo v tvare kolíbky, podľa toho dostali svoje pomenovanie.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 5:

kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita)

kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)

králiček zlatohlavý (Regulus regulus)

králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)

Návrat na všetky lekcie, tu.