Kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)

Na Slovensku hniezdia iba 4 druhy kolibkárikov, z toho 3 sú bežné (tie si aj predstavíme) a ten posledný je kolibkárik zelený, pri ktorom je odhadovaný počet párov na celom Slovensku 10 – 100. Okrem týchto štyroch boli niekoľkokrát zaznamenané ešte tri ďalšie druhy kolibkárikov, ale to len naozaj veľmi veľmi vzácne. No a do tejto lekcie sú zaradené aj naše dva najmenšie druhy, a tými sú králiček zlatohlavý a králiček ohnivohlavý.

Počet hniezdiacich párov: 100 000 – 200 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: koniec apríla – koniec septembra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: U nás hniezdi najmä v listnatých a zmiešaných lesoch, obľubuje najmä bučiny.

Popis: Patrí do skupiny malé hnedé alebo skôr možno hnedozelené a rozoznať ho bez hlasových prejavov je veľmi náročné. Farba chrbátika je taká zelenohnedá (viac zelená ako pri kolibkárikovi čipčavom) a bruško je bielej farby, pričom v oblasti hrdielka je svetlozelenej farby. Často je patrný prechod medzi bielou a žltozelenou farbou, aj tvárová časť je žltozelenej farby. Má menej výraznú pásku cez oko. Nohy sú svetlej farby. Okrem ostatných kolibkárikov si ho môžeme pomýliť napríklad s penicou slávikovitou, trsteniarikmi či sedmohláskom.

Hlas: Hlas sa dá prirovnať k tomu, akoby ste roztočili na stole mincu: „zip….zip….zip….zip..zip..zip..zip.zip.zipzipzipzipzrrrrrr“. Pred týmto spevom akoby bol často taký predvoj a ozýva sa podobne ako brhlík alebo drozd plavý. Hlas si môžete vypočuť tu.

Zaujímavosti: Kolibkáriky si stavajú hniezdo v tvare kolíbky, podľa toho dostali svoje pomenovanie.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 5:

kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita)

kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus)

králiček zlatohlavý (Regulus regulus)

králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)

Návrat na všetky lekcie, tu.