Kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)

Počet hniezdiacich párov: 100 000 – 150 000

Počet zimujúcich jedincov: 300 000 – 600 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: Je to druh, ktorý hniezdi prakticky na celom území Slovenska. Obľubuje lesy (aj ihličnaté), ale vyskytuje sa aj v záhradách či parkoch.

Popis: Kôrovník dostal svoje pomenovanie podľa hniezda, ktoré si robí pod kôrou stromov, ale aj svojím sfarbením pripomína kôru stromov. U nás sa vyskytujú dva druhy kôrovníkov. Podľa toho, ako tieto dva druhy kôrovníkov vyzerajú, ich vieme odlíšiť len veľmi ťažko. Kôrovník dlhoprstý má pazúr na zadnom prste dlhší, spodok tela má čisto biele zafarbenie (narozdiel od kôrovníka krátkoprstého) a asi „najlepším“ znakom je biely pásik na krídle, ktorý v prípade tohto druhu ide ku koncu krídla smerom k hlave. Najlepším rozpoznávacím znakom je jeho hlas.
Rozdiel medzi kôrovníkom krátkoprstým a dlhoprstým si môžete pozrieť aj tu.

Hlas: Vábenie znie ako „sirr sisirr, srí“, a spev je také dlhšie: „sirr-hitirr-uit“. Spev si môžete vypočuť tu a kontaktný hlas tu.
Zaujímavosti: Okrem hniezda, ktoré som spomínal už v popise, je zaujímavým aj zber potravy. Kôrovníky totiž na rozdiel od brhlíkov nedokážu behať dole hlavou a preto idú takými krúživými pohybmi hore po strome a keď vyjdú hore, zletia ku koreňom ďalšieho stromu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 2:

brhlík obyčajný (Sitta europaea)

kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

Návrat na všetky lekcie, tu.