Kôrovník krátkoprstý (Certhia brachydactyla)

Počet hniezdiacich párov: 1 000 – 3 000.

Počet zimujúcich jedincov: 2 500 – 8 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4 (na vhodných biotopoch 3)

Biotop: Je to druh, ktorý hniezdi skôr v južných okresoch Slovenska, pričom najsevernejší výskyt bol v Hornonitrianskej kotline (Prievidza, Partizánske a okolie). Hniezdi v listnatých lesoch do 500 m n.m. Preferuje skôr staršie a menej zapojené porasty, ale aj parky.

Popis: Kôrovník dostal svoje pomenovanie podľa hniezda, ktoré si robí pod kôrou stromov. Ale aj svojím sfarbením pripomína kôru stromov. U nás sa vyskytujú dva druhy kôrovníkov. Pričom podľa toho, ako tieto dva druhy kôrovníkov vyzerajú, ich vieme len veľmi ťažko odlíšiť. Kôrovník krátkoprstý má pazúr na zadnom prste kratší, spodok tela nemá také čisto biele zafarbenie ako u kôrovníka dlhoprstého a asi „najlepším“ znakom je biely pásik na krídle, ktorý v prípade tohto druhu ide skôr priamo. Najlepším rozpoznávacím znakom je jeho hlas.
Rozdiel medzi kôrovníkom krátkoprstým a dlhoprstým si môžete pozrieť aj tu.

Hlas: Vábenie znie ako „ty-ty-ty“, a spev je také krátke: „týtýtyteroitt“. Spev si môžete vypočuť tu a kontaktný hlas tu.
Zaujímavosti: Okrem hniezda, ktoré som spomínal už v popise, je zaujímavým aj zber potravy. Kôrovníky totiž na rozdiel od brhlíkov nedokážu behať dole hlavou a preto idú takými krúživými pohybmi hore po strome, a keď vyjdú hore, zletia ku koreňom ďalšieho stromu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 2:

brhlík obyčajný (Sitta europaea)

kôrovník dlhoprstý (Certhia familiaris)

Návrat na všetky lekcie, tu.