Králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)

Na Slovensku hniezdia iba 4 druhy kolibkárikov, z toho 3 sú bežné (tie si aj predstavíme) a ten posledný je kolibkárik zelený, pri ktorom je odhadovaný počet párov na celom Slovensku 10 – 100. Okrem týchto štyroch boli niekoľkokrát zaznamenané ešte tri ďalšie druhy kolibkárikov, ale to len naozaj veľmi veľmi vzácne. No a do tejto lekcie sú zaradené aj naše dva najmenšie druhy, a tými sú králiček zlatohlavý a králiček ohnivohlavý.

Počet hniezdiacich párov: 30 000 – 60 000

Počet zimujúcich jedincov: 10 – 100

Obdobie výskytu: koniec marca – október

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 4

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Hniezdi v ihličnatých lesoch, najmä v smrekových a jedľových porastoch. Zaujímavý je jeho výskyt v Malých Karpatoch, kde mu stačí len niekoľko ihličnatých stromov po kope a už sa tam môže vyskytovať.

Popis: Oba králičky patria medzi naše najmenšie vtáčiky, pričom je zaujímavé, že aj napriek rozdielnemu názvu pri oboch platí to, že samička má pásku na hlave žltej farby a pri samcoch ide do oranžova (pri tomto druhu je oranžová výraznejšia). Oba druhy navzájom môžete rozpoznať podľa tvárovej masky. Králiček ohnivohlavý má čiernu pásku cez oko, okolo ktorej ide biela farba.

Hlas: Spev tohto druhu nie je kolísavý, aj svojou veľkosťou možno predpokladať že sa ozýva nenápadne, tichúčko, takže ak budete počuť jemný spev v blízkosti ihličňanov, poobzerajte sa, či ho náhodou nezazriete. Spev znie asi takto: „sí sissisiü-si sissisiü-si siss sietüit“. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 5:

kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita)

kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus)

kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)

králiček zlatohlavý (Regulus regulus)

Návrat na všetky lekcie, tu.