Králiček zlatohlavý (Regulus regulus)

Na Slovensku hniezdia iba 4 druhy kolibkárikov, z toho 3 sú bežné (tie si aj predstavíme) a ten posledný je kolibkárik zelený, pri ktorom je odhadovaný počet párov na celom Slovensku 10 – 100. Okrem týchto štyroch boli niekoľkokrát zaznamenané ešte tri ďalšie druhy kolibkárikov, ale to len naozaj veľmi veľmi vzácne. No a do tejto lekcie sú zaradené aj naše dva najmenšie druhy, a tými sú králiček zlatohlavý a králiček ohnivohlavý.

Počet hniezdiacich párov: 200 000 – 400 000

Počet zimujúcich jedincov: 600 000 – 1 000 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 4

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3 (na vhodných biotopoch 2)

Biotop: Hniezdi v ihličnatých lesoch, najmä v smrekových a jedľových porastoch.

Popis: Oba králičky patria medzi najmenšie naše vtáčiky, pričom je zaujímavé, že aj napriek rozdielnemu názvu, pri oboch platí, že samička má pásku na hlave žltej farby a pri samcoch ide do oranžova. Oba druhy navzájom môžete rozpoznať podľa tvárovej masky, králiček zlatohlavý ju nemá.

Hlas: Spev tohto druhu je kolísavý, striedajú sa vysoké a nižšie tóny „sí sissisiü-si sissisiü-si siss sietüit“. Hlas si môžete vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 5:

kolibkárik čipčavý (Phylloscopus collybita)

kolibkárik spevavý (Phylloscopus trochilus)

kolibkárik sykavý (Phylloscopus sibilatrix)

králiček ohnivohlavý (Regulus ignicapillus)

Návrat na všetky lekcie, tu.