Krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Počet hniezdiacich párov: 2 500 – 4 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: od apríla do konca septembra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3 (na vhodných miestach 2)

Biotop: Má veľmi rád záhrady, vinice, staré sady.

Popis: Jediný náš sťahovavý druh, ktorý k nám prilieta v apríli. Je hnedý, farbou pripomína kôru stromov, pričom vôbec nemusí pripomínať ďatľa. V prípade, ak by ste ho chytili do ruky, krútil by hlavou ako had, podľa čoho dostal svoje pomenovanie.

Hlas: Vydáva osem až dvanásťčlenný rad ťahavých stúpavých výkrikov „gee gee gee gee“. Hlas si môžete vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

tesár čierny (Dryocopus martius)

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

Návrat na všetky lekcie, tu.