Kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 5 000 – 10 000

Počet zimujúcich jedincov: 0 – 40

Obdobie výskytu: ojedinele u nás niektoré jedince prezimujú, ale jarné prílety spadajú asi od 10. marca

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3 (na vhodných lokalitách 1)

Biotop: Už názov napovedá jej vhodnému biotopu, a tým sú najmä lužné lesy. Obľubuje blízkosť vody a veľmi rada si stavia svoje hniezda priamo nad vodou. Vystupuje do nadmorskej výšky 600 m n.m. Na hniezdenie preferuje vŕby a topole. Je to asi náš najväčší staviteľ hniezd. Hniezdo je guľovitého tvaru s výrazným vstupom do hniezda.

Popis: V angličtine sa jej povie Penduline tit (tit – sýkorka). Z tohto dôvodu sme ju zaradili medzi sýkorky. Okrem toho, kedysi patrila do čeľade sýkorkovité. Naozaj, pri určitej predstavivosti môže pripomínať sýkorku. Je to vtáčik s hnedými krídlami, svetlým bruškom a sivou hlavičkou. Samček má cez oko výraznú pásku, ktorá pripomína piráta.

Hlas: Hlas je dlhé a vysoké „cííh“. Ak také niečo budete počuť najmä od polovice marca do konca júna v lužných lesoch v blízkosti vody, poobzerajte sa, možno ju medzi konármi objavíte alebo aspoň zazriete jej hniezdo. Hlas si môžete vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

sýkorka uhliarka (Periparus ater)

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

Návrat na všetky lekcie, tu.