Mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 60 000 – 120 000

Počet zimujúcich jedincov: 200 000 – 400 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: Hniezdi najmä v listnatých lesoch, menej v ihličnatých. Obľubuje lesné okraje, ale aj parkové porasty, remízky či vetrolamy.

Popis: V angličtine sa jej povie Long-tailed Tit (dlhochvostá sýkorka). Z tohto dôvodu sme ju aj zaradili medzi sýkorky. Okrem toho v minulosti bola zaradená do čeľade pasýkorkovité. Naozaj, pri dostatočnej predstavivosti môže pripomínať sýkorku. Oproti sýkorkám je však omnoho menšia, s typickou siluetou. Je to maličký vtáčik s výrazne dlhým chvostíkom. Dlhý chvostík je čiernej farby s hnedými okrajmi. Na lopatkách a zadnej časti chrbta sú hnedastoružové s primiešanou čiernou a belavou farbou. Hlava je biela alebo biela s čiernym pruhom, pričom táto biela ide cez celé brucho, pričom sa k nej postupne primiešava ružová farba. Práve biela hlava, ktorá vyzerá akoby pomúčená, jej dala slovenský názov mlynárka. Na Slovensku sa vyskytujú dva poddruhy. Prvým je severoeurópsky poddruh (to je ten s bielou hlavou) a druhým stredoeurópsky poddruh (s čiernym pásom cez hlavu). Jedná sa o spoločenský druh, ktorý od júla do marca nájdeme v početných kŕdlikoch.

Hlas: Spev je veľmi tichý a nenápadný. Častejšie ju počujeme pri svojom výstražnom: „cirrrp“. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

sýkorka uhliarka (Periparus ater)

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Návrat na všetky lekcie, tu.