Penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)

Na Slovensku hniezdi 5 druhov peníc. Svojím hlasom by sme ich mohli zaradiť asi medzi najťažšie na rozpoznávanie, lebo hlasmi sa na seba veľmi podobajú. Medzi týchto 5 druhov patrí aj asi piaty najpočetnejší druh na Slovensku, a tým je penica čiernohlavá.

Počet hniezdiacich párov: 800 000 – 1 000 000

Počet zimujúcich jedincov: 0 – 50

Obdobie výskytu: polovica marca – polovica októbra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 4

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Hniezdi prakticky všade, kde je aspoň trochu stromovej alebo krovitej vegetácie, najmä v lesoch, ale aj v kosodrevine, záhradách, sadoch či vo vetrolamoch. Je to najbežnejší druh penice.

Popis: Patrí síce do skupiny „malé hnedé“, ale svojou farebnou čiapočkou ju vieme od ostatných ľahko odlíšiť. Teoreticky by sme si ju mohli pomýliť so sýkorkou hôrnou či čiernohlavou, ale penici chýba čierne zafarbenie pod zobáčikom. Je tu vytvorený pohlavný dimorfizmus, samček má totiž čiapočku čiernu a samička a mláďatá ju majú hnedú.

Hlas: Ľudia si spev tohto druhu často mýlia so spevom drozda čierneho, ktorému však v speve chýbajú čisté flautovité tóny, ktorými táto penica zvyčajne zakončuje svoj švitorivý spev. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 6:

penica obyčajná (Sylvia communis)

penica popolavá (Sylvia curruca)

penica slávikovitá (Sylvia borin)

penica jarabá (Sylvia nisoria)

Návrat na všetky lekcie, tu.