Penica jarabá (Sylvia nisoria)

Na Slovensku hniezdi 5 druhov peníc. Svojím hlasom by sme ich mohli zaradiť asi medzi najťažšie na rozpoznávanie, lebo hlasmi sa na seba veľmi podobajú. Medzi týchto 5 druhov patrí aj asi piaty najpočetnejší druh na Slovensku, a tým je penica čiernohlavá.

Počet hniezdiacich párov: 3 000 – 6 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: koniec apríla – začiatok septembra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4

Biotop: Tento druh má najradšej roztrúsené kroviny, ktoré sa striedajú s kúskami miest s trávou, takže obľubuje zarastajúce vinohrady so šípkami, hlohmi či s ostružinami.

Popis: Je našou najväčšou penicou, ktorá má také jarabé bruško, podobne ako kukučka, ale penica je menšia a má veľké výrazné žlté oko. Vrch tela je sivej farby.

Hlas: Samotným spevom pripomína ostatné druhy peníc, ale jej spev je stredne dlhý (oproti penici obyčajnej a penici čiernohlavej či slávikovitej). Prezrádza ju však vhodný biotop a jej varovné volanie, ktoré je veľmi typické a jedinečné „čerrr“ alebo „čerrr-r-r-r-r-r-r“. Spev si môžete vypočuť tu a varovné volanie tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 6:

penica obyčajná (Sylvia communis)

penica popolavá (Sylvia curruca)

penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)

penica slávikovitá (Sylvia borin)

Návrat na všetky lekcie, tu.