Penica obyčajná (Sylvia communis)

Na Slovensku hniezdi 5 druhov peníc. Svojím hlasom by sme ich mohli zaradiť asi medzi najťažšie na rozpoznávanie, lebo hlasmi sa na seba veľmi podobajú. Medzi týchto 5 druhov patrí aj asi piaty najpočetnejší druh na Slovensku, a tým je penica čiernohlavá.

Počet hniezdiacich párov: 60 000 – 120 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: začiatok apríla – polovica septembra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Je to druh, ktorý obľubuje najmä kroviny s menšou prítomnosťou stromov, takže má rád napríklad zarastajúce staré vinohrady či sady, ale aj rôzne menšie vetrolamy, v menšej miere lesné okraje.

Popis: Jeden zo starších názvov je aj penica hnedokrídla, čo naznačuje aj jej najlepší rozpoznávací znak – hnedé krídla. Hlavička ide do siva s bielym hrdielkom a spodok tela je svetlosivo-ružovej farby.

Hlas: Spomedzi peníc je jej najčastejším spevom najkratšia „pesnička“ tvorená typickými penicovitými slabikami. Spev je naozaj veľmi krátky. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 6:

penica popolavá (Sylvia curruca)

penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)

penica slávikovitá (Sylvia borin)

penica jarabá (Sylvia nisoria)

Návrat na všetky lekcie, tu.