Penica popolavá (Sylvia curruca)

Na Slovensku hniezdi 5 druhov peníc. Svojím hlasom by sme ich mohli zaradiť asi medzi najťažšie na rozpoznávanie, lebo hlasmi sa na seba veľmi podobajú. Medzi týchto 5 druhov patrí aj asi piaty najpočetnejší druh na Slovensku, a tým je penica čiernohlavá.

Počet hniezdiacich párov: 40 000 – 80 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: začiatok apríla – začiatok októbra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: Je to druh, ktorý sa často ozýva aj priamo z miest či zo sídlisk, kde hniezdi v parkoch a záhradách. Hniezdi aj v prechodoch medzi lesom a otvorenou krajinou.

Popis: Už názov napovedá to, že prevláda sivá farba, ale do siva ide iba hlava, ktorá má výraznejšie tmavosivé líčko. Vrch tela je hnedosivý a spodok ide do takej špinavobielej farby.

Hlas: Penica často nespieva svoju celú pesničku, ktorá je inak oveľa zložitejšia. Najtypickejšia a najjednoduchšie rozpoznateľná je však tá časť, ktorá znie ako „dededededededede“ a to sa stále akoby mení až akoby sa to zrýchľovalo. Hlas si môžete vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 6:

penica obyčajná (Sylvia communis)

penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)

penica slávikovitá (Sylvia borin)

penica jarabá (Sylvia nisoria)

Návrat na všetky lekcie, tu.