Penica slávikovitá (Sylvia borin)

Na Slovensku hniezdi 5 druhov peníc. Svojím hlasom by sme ich mohli zaradiť asi medzi najťažšie na rozpoznávanie, lebo hlasmi sa na seba veľmi podobajú. Medzi týchto 5 druhov patrí aj asi piaty najpočetnejší druh na Slovensku, a tým je penica čiernohlavá.

Počet hniezdiacich párov: 200 000 – 400 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: koniec apríla – koniec septembra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Hniezdi najmä v brehových porastoch alebo v lesoch s dostatočným krovitým podrastom. Na hniezdenie využíva aj záhrady či parky.

Popis: Patrí do skupiny „malé hnedé“ a jej rozoznanie bez hlasového prejavu môže byť pre laikov problém. Môže pripomínať trsteniarikov, ale aj kolibkárikov. Z vrchnej strany je hnedej farby, zo spodu svetlejšia.

Hlas: Spev môže pripomínať najmä penicu čiernohlavú alebo dokonca penicu jarabú, ale jej hlas je dlhší a rýchlejší, pričom flautovité tóny zaznievajú počas celého spevu. Do piesne často vkladá slabiky, ktoré znejú ako „viďuviďu“. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 6:

penica obyčajná (Sylvia communis)

penica popolavá (Sylvia curruca)

penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)

penica jarabá (Sylvia nisoria)

Návrat na všetky lekcie, tu.