Pipíška chochlatá (Galerida cristata)

Počet hniezdiacich párov: 3 000 – 6 000

Počet zimujúcich jedincov: 6 000 – 12 000

Obdobie výskytu: u nás sa vyskytujú celoročne

Kategória ohrozenia: NT C1 (Near threatened) – takmer ohrozený druh (malá a klesajúca populácia)

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3 (na vhodných biotopoch 2)

Biotop: V minulosti obývali najmä okolia poľnohospodárskych družstiev, kde sa vyskytujú dodnes, ale takýchto miest je menej ako v minulosti. Našli si však náhradný biotop, ktorým sú paradoxne hypermarkety alebo okolie kruhových objazdov. Každopádne je to skôr nížinný druh, pričom hniezdi prakticky iba do 600 m n.m.

Popis: Vo všeobecnosti sa druhy z čeľade škovránkovité na seba podobajú. Sfarbením sú také trávovo hnedé (ako tráva po vysušení) s rôznymi svetlejšími, či tmavšími škvrnkami, s maličkým chocholčekom na hlave. Pri tomto druhu je chocholček najvýraznejší a na rozdiel od škovránka, či škovránika má tento druh okraje chvostových pier hnedé. Chocholček na hlave je však najlepším rozpoznávacím znakom.

Hlas: Spieva vo výškach (podobne ako škovránok), ale častejšie ju počujeme na zemi, typickým hlbším pískaním. Ak budete v blízkosti družstva, hypermarketu, alebo kruhového objazdu a takýto hlas začujete, skúste sa poobzerať. Možno ju budete vidieť v okolí pobehovať. Hlas si môžete vypočuť tu.
Zaujímavosti: Pipíška častokrát pred nebezpečenstvom neodlieta, ale veľmi často prebehuje. Ak beží, nevidíte ani to, ako rýchlo prepletá nožičkami (podobne ako kulík).


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 3:

škovránok poľný (Alauda arvensis)

škovránik stromový (Lullula arborea)

Návrat na všetky lekcie, tu.