Škovránik stromový (Lullula arborea)

Počet hniezdiacich párov: 1 500 – 3 000

Počet zimujúcich jedincov: 0 – 100

Obdobie výskytu: veľmi ojedinele u nás zimujú a podobne ako škovránky poľné, patria medzi otužilcov, lebo k nám prilietajú už od konca februára, zvyčajne po škovránkoch poľných

Kategória ohrozenia: NT C1 (Near threatened) – takmer ohrozený druh (malá a klesajúca populácia)

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4 (na vhodných biotopoch 3)

Biotop: Okraje lesov, najčastejšie pri rúbaniskách, alebo pasienkoch, či lúkach. Obľubuje napríklad rúbaniská na borovicových lesoch na Záhorí. Prípadne slnečné lokality s riedkou stromovou a krovinatou vegetáciou.

Popis: Vo všeobecnosti sa druhy z čeľade škovránkovité na seba podobajú. Sfarbením sú také trávovo hnedé (ako tráva po vysušení) s rôznymi svetlejšími, či tmavšími škvrnkami, s maličkým chocholčekom na hlave. Od podobného škovránka poľného sa rozoznáva tmavšími lícami, svetlejším nadočným pásikom a má typickú kresbu na krídlach.

Hlas: V niektorých prípadoch je meno druhu odvodené podľa toho, ako sa ozýva. Podobne je to aj v tomto prípade. Tento druh sa po latinsky volá Lullula arborea a ozýva sa: „llulla llula llulla llula“ alebo „lylylylydadadyldadyldyldyld“. Hlas si môžete vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 3:

škovránok poľný (Alauda arvensis)

pipíška chochlatá (Galerida cristata)

Návrat na všetky lekcie, tu.