Škovránok poľný (Alauda arvensis)

Počet hniezdiacich párov: 200 000 – 400 000

Počet zimujúcich jedincov: 50 – 500

Obdobie výskytu: ojedinele u nás niektoré jedince prezimujú, jarné prílety začínajú približne od polovice februára (je to jeden z prvých jarných otužilcov)

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Už názov napovedá, že vhodným biotopom sú polia, ale vyhovujú mu aj lúky a pasienky (najmä tie suchšie).

Popis: Vo všeobecnosti sa druhy z čeľade škovránkovité na seba podobajú. Sfarbením sú také trávovo hnedé (ako tráva po vysušení) s rôznymi svetlejšími, či tmavšími škvrnkami, s maličkým chocholčekom na hlave. Od podobnej pipíšky sa rozoznáva podľa chvosta – škovránok má okraje chvostových pier biele. Pomýliť si ho môžete so škovránikom stromovým, ten má však tmavšie líca, svetlejší nadočný pásik a typickú kresbu na krídlach.

Hlas: V knihách je pri tomto druhu uvedené, že spieva vysoko a to až 5 – 15 minút v kuse. Takže pokiaľ budete v blízkosti nejakých polí či lúk a niekde z výšky budete počuť neutíchajúci spev a nebudete vidieť autora, s najväčšou pravdepodobnosťou to bude práve škovránok. Hlas si môžete vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 3:

škovránik stromový (Lullula arborea)

pipíška chochlatá (Galerida cristata)

Návrat na všetky lekcie, tu.