Sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 700 000 – 1,4 mil.

Počet zimujúcich jedincov: 1,5 – 3 mil.

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1 (najľahšia)

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1 (najvyššia)

Biotop: Tento druh hniezdi prakticky na celom Slovensku, od parkov, záhrad po remízky medzi poliami ale aj v lesoch, pričom preferuje skôr listnaté a zmiešané lesy ako ihličnaté zvyčajne do nadmorskej výšky 1400 m n.m.

Popis: Druh má podobne ako sýkorka veľká žlté bruško, ale chýba jej na ňom čierny pásik. Hlavička je belasomodrej farby, celkovo je však ďaleko menšia ako sýkorka veľká.

Hlas: Možno trochu pripomína jemné pilníkovanie nechtov „psitsi-sir-r-r-r-r-r“, alebo „ptsi-tsi-di-di-di-di“. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka uhliarka (Periparus ater)

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Návrat na všetky lekcie, tu.