Sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 25 000 – 50 000

Počet zimujúcich jedincov: 80 000 – 150 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Tento druh obľubuje najmä ihličnaté lesy a jeho rozšírenie kopíruje práve takéto lesy, takže okrem smrečín ho nájdeme aj na Záhorí (borovicové lesy).

Popis: Je to náš najvzácnejší druh sýkorky. Čo sa týka rozpoznávania druhu, tak má typický chocholček, tak ako napovedá aj samotný názov druhu. Vrchná strana tela spolu s krídlami je hnedej farby a bruško sivej farby, pod zobákom má čiernu škvrnu, pričom chocholček je sivočierno sfarbený.

Hlas: Hlas je niečo ako „gürrrrl“ alebo „prüllüllüll“ a spev veľmi podobne, „zi-zi gürrrrl“ či „ci i i prüllüllüll ci i i prüllüllüll“. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

sýkorka uhliarka (Periparus ater)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Návrat na všetky lekcie, tu.