Sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 60 000 – 150 000

Počet zimujúcich jedincov: 200 000 – 500 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: U nás sa vyskytuje najmä v ihličnatých lesoch, ale hniezdi takisto v lužných lesoch v okolí Dunaja. Je charakteristickým hniezdičom ihličnatých a zmiešaných horských lesov nad 1000 m n.m.

Popis: Je o niečo menej početným druhom ako príbuzná a veľmi podobná sýkorka hôrna. Je to sivohnedý druh sýkorky s čiernou hlavou a čiernym podbradníčkom, pričom vrch tela je hnedý a bruško sivej farby. Bez hlasových prejavov sa tieto dva podobné druhy dajú len ťažko rozoznať. Sýkorka čiernohlavá má čiernu čiapočku matnej farby a väčšiu škvrnu pod zobákom, ďalším rozpoznávacím znakom je svetlejšie pole na krídlach (bielo lemujúce letky). Zaujímavosťou je, že v latinčine je druhový názov montanus, čo v preklade znamená hôrna a v slovenčine sa práve tá druhá povie hôrna, ktorá je v preklade palustris. V češtine sa povie lužní, v preklade lužná, čo rovnako ako názov v angličtine Willow Tit v preklade vŕbová sýkorka, môže trošku poukazovať na biotop, v ktorom žije. Práve na rozkvitnutých vŕbach som ju aj ja viackrát zahliadol.

Hlas: V hlase je typické volanie „déé-déé-déé-déé-déé“. Práve tento hlas je typický pre tento druh, pričom sýkorka hôrna tento hlas nemá. Môžete si ho vypočuť tu.

Ján Dobšovič


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

sýkorka uhliarka (Periparus ater)

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Návrat na všetky lekcie, tu.