Sýkorka hôrna (Poecile palustris)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 80 000 – 160 000

Počet zimujúcich jedincov: 200 000 – 500 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: U nás sa vyskytuje najmä v listnatých lesoch, menej v ihličnatých, v podstate do 1000 m n. m., ojedinele aj vyššie.

Popis: Je o niečo viac početným druhom ako príbuzná a veľmi podobná sýkorka čiernohlavá. Je to sivohnedý druh sýkorky s čiernou hlavou a čiernym podbradníčkom, pričom vrch tela je hnedý a bruško sivej farby. Bez hlasových prejavov sa tieto dva podobné druhy dajú len ťažko rozoznať. Sýkorka hôrna má čiernu čiapočku lesklej farby a menšiu škvrnu pod zobákom. Ďalším rozpoznávacím znakom je tmavšie pole na krídlach (chýbajú bielo lemujúce letky). Zaujímavosťou je, že v latinčine je druhový názov palustris, čo v preklade znamená močaristá (močiarna), rovnako aj v angličtine.

Hlas: Výrazné „čiü“ a opakované „čiü čiü čiü čiü“. Chýba jej v hlasových prejavoch typický hlas sýkorky čiernohlavej. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

sýkorka uhliarka (Periparus ater)

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Návrat na všetky lekcie, tu.