Sýkorka uhliarka (Periparus ater)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 250 000 – 500 000

Počet zimujúcich jedincov: 800 000 – 1,5 mil.

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Tento druh obľubuje najmä ihličnaté lesy a jeho rozšírenie kopíruje práve takéto lesy, takže okrem smrečín ho nájdeme aj na Záhorí (borovicové lesy). Na rozdiel od sýkorky chochlatej, uhliarke stačí aj niekoľko ihličnatých stromov a nájdeme ju teda aj v Bratislave, alebo v Malých Karpatoch.

Popis: Je to najbežnejší zástupca sýkoriek v ihličnatých lesoch. Čo sa týka sfarbenia, je sivohnedej farby, ale na rozdiel od podobných sýkoriek, hôrnej a čiernohlavej, má vzadu na hlave typickú bielu škvrnku a má aj malé biele líčka. Chrbát je sivozelený až sivomodrastý, spodok tela je sivobiely so žltým nádychom.

Hlas: Spev sýkorky by sa dal naučiť akoby bola stále nenásytná a mala stále málo a preto si pýta „Více více více“. Takže ak budete takýto hlas počuť najmä v blízkosti ihličnatých stromov, mala by to byť práve ona. Môžete si ho vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka veľká (Parus major)

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Návrat na všetky lekcie, tu.