Sýkorka veľká (Parus major)

Na Slovensku žije 6 druhov sýkoriek plus jedna, ktorá tu bola zaznamenaná naposledy ešte pred 2. sv. vojnou. Tou je sýkorka lazúrová (Parus cyanus).

Do skupiny medzi sýkorky sme ešte zaradili mlynárku dlhochvostú (Aegithalos caudatus), kúdeľníčku lužnú (Remiz pendulinus) a fúzatku trstinovú (Panurus biarmicus), keďže anglický názov týchto druhov má v sebe slovo „tit“ (sýkorka).

Počet hniezdiacich párov: 1,5 – 3 mil.

Počet zimujúcich jedincov: 4 – 8 mil.

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: nemá

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1 (najľahšia)

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1 (najvyššia)

Biotop: Tento druh je najrozšírenejšou sýkorkou u nás, pričom obýva prakticky všetky biotopy s výskytom stromov. Preferuje najmä listnaté lesy, ale vyskytuje sa aj v zmiešaných a ihličnatých lesoch na celom Slovensku.

Popis: Sýkorka veľká je asi najznámejšou sýkorkou. Je to tá so žltým bruškom, cez stred ktorého ide čierny pás, pričom má tmavú hlavu s bielymi líčkami. Na Slovensku sa vyskytuje celoročne. V zimnom období ju máme možnosť vidieť v kŕdlikoch spolu s ostatnými druhmi sýkoriek. Hniezdi najmä v dutinách stromov, ale s obľubou obsadzuje aj rôzne náhrady, ako búdky, či rôzne diery v paneloch, alebo rúry a pod.

Hlas: Sýkorky sa ozývajú asi najzložitejšie spomedzi všetkých druhov, lebo majú naozaj množstvo rôznych hlasov. Najznámejšími sú hlasy ako Ci-trrn, Ci-trrn, alebo Ci-ci-trn, Ci-ci-trn. Pomôckou je citrón, ktorý je žltý rovnako ako sýkorka. Takže by sa dalo napísať, že spieva: „Ci-trón, Ci-trón. No vždy rozprávam o tom, že sýkorka lieta cez pichľavé krovie, pričom sa jej do zadku zabodne tŕň a vtedy spieva: V ricitrn, V ricitrn. Hlas si môžete vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 1:

sýkorka belasá (Cyanistes caeruleus)

sýkorka uhliarka (Periparus ater)

sýkorka chochlatá (Lophophanes cristatus)

sýkorka čiernohlavá (Poecile montanus)

sýkorka hôrna (Poecile palustris)

mlynárka dlhochvostá (Aegithalos caudatus)

fúzatka trstinová (Panurus biarmicus)

kúdeľníčka lužná (Remiz pendulinus)

Návrat na všetky lekcie, tu.