Tesár čierny (Dryocopus martius)

Počet hniezdiacich párov: 1 500 – 2 500

Počet zimujúcich jedincov: 4 500 – 6 500

Obdobie výskytu: celroročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1 (počas letu a po pristátí) inak 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: Prakticky na celom území Slovenska. Uprednostňuje najmä staré listnaté alebo zmiešané lesy, ale nájdeme ho aj v ihličnatých lesoch či v parkoch.

Popis: Veľký celý čierny ďateľ so svetlomodrým okom a s červenou čiapočkou, pričom dospelý samec a mláďatá majú čiapočku na hlave celú červenú, samica má červené len temeno hlavy.

Hlas: Tak ako väčšina ďatľov, aj tento druh si svoje teritórium vyznačuje pomocou bubnovania. Tým, že sa jedná o veľký druh, aj toto bubnovanie je výraznejšie a počuteľné do diaľky. Za tých pár sekúnd dokáže do dutého konára, či stromu udrieť aj 60-krát, čo je priemerne 17 úderov za sekundu. Na rozdiel od strakatých ďatľov, toto bubnovanie je pomerne pomalé, ale o to výraznejšie. Určovanie ďatľov podľa bubnovania je však pomerne náročné a ja odporúčam naučiť sa najmä ostatné hlasové prejavy. Najjednoduchšie naučiteľné hlasy tohto druhu sú hlas počas letu, ktorý znie ako „krr-krr-krr-krr-krr“, a po zosadnutí do diaľky znejúce tiahle tenké a klesajúce volanie „klijéé….klijéé..“. Hlas si môžete vypočuť tu. Bubnovanie si môžete pustiť tu. Okrem toho sa najmä na jar ozýva typickým volaním, ktoré si môžete vypočuť tu.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

žlna zelená (Picus viridis)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Návrat na všetky lekcie, tu.