Žlna zelená (Picus viridis)

Počet hniezdiacich párov: 1 200 – 2 000

Počet zimujúcich jedincov: 2 500 – 5 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2

Biotop: Je to druh, ktorý má rád najmä otvorenejšie biotopy, napríklad parky, stromoradia, sady, cintoríny a pod. Vyhovujú mu ale aj lesné porasty s holorubmi. Vystupuje do nadmorskej výšky do 800 m n.m.

Popis: Pomerne veľký zelený ďateľ s čiernou maskou pri oku, ktorá je spojená s čiernym fúzikom. Samec má vnútro fúzika sfarbené do červena. Čiapočka u oboch pohlaví je rovnako červená, pričom im ide skoro až po chrbát. Brucho je v porovnaní s chrbtom svetlejšie.

Hlas: Tento druh sa neozýva bubnovaním, čo je typické pre ďatle, ale ozýva sa svojím typickým smejivo znejúcim „glyk glyk glyk glyk“. Rýchlosť tohto volania je konštantná. Hlas si môžete vypočuť tu.
Zaujímavosti: Oba druhy žlny sú viazané na kolónie mravcov, ktorými sa živia.


Pozrite si aj ostatné druhy zaradené v lekcii 4:

tesár čierny (Dryocopus martius)

žlna sivá (Picus canus)

ďateľ veľký (Dendrocopos major)

ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus)

ďateľ prostredný (Dendrocopos medius)

ďateľ malý (Dendrocopos minor)

ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos)

ďubník trojprstý (Picoides tridactylus)

krutohlav hnedý (Jynx torquilla)

Návrat na všetky lekcie, tu.